Undervisningsprisen

Hvem synes du er fakultetets beste foreleser? Benytt muligheten til å nominere din favoritt til undervisningsprisen. Formålet med prisen er å stimulere til og påskjønne særlig god undervisning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet.

Kåringen skjer ved at du som student sender inn forslag på den kandidaten du synes fortjener prisen. En komite velger deretter blant de foreslåtte kandidatene.

Kandidaten blir vurdert på bakgrunn av sitt faglige engasjement, sitt fokus på studentene, tilrettelegging for læring, sin evne til nyskapning med mer. I forslaget skriver du hvorfor nettopp denne kandidaten fortjener en slik pris. Inkluder gjerne eksempler, uttalelser og annet som kan vise hvorfor denne personen er en god underviser. Alle forslag skal være begrunnede, ubegrunnede forslag blir forkastet. Vi minner om at prisen skal gå til en foreleser ved UV-fakultetet og at man ikke kan få prisen mer enn èn gang i løpet av en femårsperiode.

 

Prisen tildeles av en komite bestående av tre studentrepresentanter, prodekan for studier samt en vitenskapelig ansatt, fortrinnsvis fjorårets prisvinner, etter en vurdering av de innkomne forslagene. Prisen består av 20 000 samt et grafisk trykk.

 

Nominer din kandidat til undervisningsprisen 2016 (frist for å nominere 1. november 2016)

 

Tidligere års vinnere

Emneord: Undervisningspris
Publisert 27. okt. 2010 10:30 - Sist endret 21. des. 2016 10:16