Anbefalingsbrev til et utenlandsk universitet

Når du søker opptak til et utenlandsk universitet kreves det ofte et anbefalingsbrev fra ditt nåværende universitet.

Anbefalingsbrev fra vitenskapelig ansatte

Ved søking av opptak til utenlandske universiteter, blir det ofte krevet at du legger ved faglige anbefalinger fra vitenskapelig ansatte. Siden ansatte sjeldent har god kjennskap til enkeltstudentene på lavere grad er dette vanskelig å få til. Studenter har ikke krav på å få en slik anbefaling, og hvis man ikke kan vise til relativt gode karakterer, er det mange som vil kvie seg for å skrive anbefalinger.

Standardisert anbefaling

Ved UV-studieinfo kan det bestilles en standardisert anbefaling på engelsk som består av tre deler

  • generelle anbefalingsbrev med beskrivelse av systemet ved UiO samt infomasjon om hvorfor det er vanskelig å få en personlig anbefaling
  • oversikt over karakterskala og bruken av denne ved UiO
  • karakterutskrift fra hele UiO

Brevet sendes til semesteradressen registrert i StudentWeb. Vennligst kontroller adressen i StudentWeb før du bestiller.

Dersom du ikke lenger er student og mangler brukernavn og passord til studentweb, må du kontakte Knutepunktet for å få endret semesterregistrert adresse.