Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning

Før du drar på utveksling må du søke om forhåndsgodkjenning av emnene du har planlagt å ta. Dette er nødvendig for å kunne innpasse emnene i en grad ved UiO, og for å få støtte fra Lånekassen.

Før du søker om forhåndsgodkjenning må du ha fått opptak til utveksling.

Hva bør jeg vite før jeg søker?

  • Du må vite hvor i programmet ditt du kan få innpasset utvekslingsoppholdet. Sjekk derfor studieløpstabellen til ditt studieprogram.
  • Hvis du skal bytte ut obligatoriske emner må du vite hvilke emner du skal ta under utvekslingsoppholdet.
  • Det er en forutsetning at emnene du tar på utveksling ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller planlegger å ta senere som en del av graden din.
  • Eksamener avlagt ved offentlig godkjente læresteder godkjennes slik at ett års fulltidsstudie på universitetsnivå i utlandet skal tilsvare ett års studie ved Universitetet i Oslo (60 studiepoeng). Det er viktig å merke seg at det med fulltidsstudie menes normert studietid ("full credit load"). Ved en del utenlandske universiteter regnes man som fulltidsstudent selv om man ikke tar full studiepoengsbelastning. Hvis du tar færre studiepoeng enn det som er normert, vil du som regel få tilsvarende færre studiepoeng godkjent ved Universitetet i Oslo.
  • Vær oppmerksom på at Lånekassen kun kan gi støtte til fulltidsstudier.
  • Drar du på utveksling til USA, Latin-Amerika, eller en rekke land i Asia og Afrika blir kurs på førsteårsnivå ikke godkjent.
  • Innføringskurs i språk godkjennes ikke som del av bachelor- eller mastergraden din.

Hvordan søke om forhåndsgodkjenning?

Hvis du skal bytte ut obligatoriske emner i graden må du oppgi disse i søknaden. Du må da legge ved detaljerte emnebeskrivelser og eventuelt pensumlister for emnene du har tenkt å ta. Manglende dokumentasjon kan føre til lengre behandlingstid eller at søknaden avvises. Saksbehandlingstiden kan være flere uker, så søk i god tid.

Dersom du går ved bachelorprogrammet i pedagogikk og skal ta frie emner når du er på utveksling, trenger du ikke å legge ved emnebeskrivelser.

Dersom du har vært i kontakt med studiekonsulent/fagmiljø om emnevalg oppgi kontaktperson i søknadsskjemaet og legge ved skriftlig korrespondanse.

Søknadsskjema for forhåndsgodkjenning (bokmål, odt)

Søknadsskjema for førehandsgodkjenning (nynorsk, odt)

 

Søknaden sendes til postmottak@uv.uio.no, leveres ved UV studieinfo eller sendes med brevpost.

 

Når du kommer tilbake må du søke om endelig godkjenning.

Emneord: forhåndsgodkjenning, utveksling
Publisert 14. okt. 2010 11:18 - Sist endret 10. nov. 2016 16:41