Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning

Før du drar på utveksling må du søke om forhåndsgodkjenning av emnene du har planlagt å ta. Dette er nødvendig for å kunne innpasse emnene i en grad ved UiO, og for å få støtte fra Lånekassen.

Før du søker om forhåndsgodkjenning må du ha fått opptak til utveksling.

Hva bør jeg vite før jeg søker?

  • Du må vite hvor i studieprogrammet ditt du kan få innpasset utvekslingsoppholdet og om hvilke faglige krav som finnes. Sjekk derfor studieløpstabellen til ditt studieprogram.
  • Hvis du skal bytte ut obligatoriske emner må du vite hvilke emner du skal ta ute under utvekslingsoppholdet.
  • Du trenger ikke å ha fått opptak til emner ute for å søke forhåndsgodkjenning innen fristen. Men du må som et minimum enten ha avklart hvilke emner som er tilgjengelig eller som er sannsynlig kommer til å bli tilbudt i ditt utvekslingssemester, eller du må ha søkt.
  • Det er en forutsetning at emnene du tar på utveksling ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller planlegger å ta senere som en del av graden din.
  • Eksamener avlagt ved offentlig godkjente læresteder godkjennes slik at ett års fulltidsstudie på universitetsnivå i utlandet skal tilsvare ett års studie ved Universitetet i Oslo (60 studiepoeng). Det er viktig å merke seg at det med fulltidsstudie menes normert studietid ("full credit load"). Ved en del utenlandske universiteter regnes man som fulltidsstudent selv om man ikke tar full studiepoengsbelastning. Hvis du tar færre studiepoeng enn det som er normert, vil du som regel få tilsvarende færre studiepoeng godkjent ved Universitetet i Oslo.
  • Vær oppmerksom på at Lånekassen kun kan gi støtte til fulltidsstudier.
  • Drar du på utveksling til USA, Latin-Amerika, eller en rekke land i Asia og Afrika blir kurs på førsteårsnivå ikke godkjent.
  • Innføringskurs i språk godkjennes ikke som del av bachelor- eller mastergraden din.

Søknadsfristen for utveksling vårsemesteret er 1. november.

Hvordan søke om forhåndsgodkjenning?

Nettskjema for søknad forhåndsgodkjenning (bokmål).

Nettskjema for søknad om førehandsgodkjenning (nynorsk).

Når du kommer tilbake må du søke om endelig godkjenning.

Emneord: forhåndsgodkjenning, utveksling
Publisert 14. okt. 2010 11:18 - Sist endret 21. nov. 2017 14:39