Hvor og når kan du reise?

UV-fakultetet har utvekslingsavtaler i en rekke land. Du kan for eksempel studere i USA, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Danmark, Storbritannia eller Canada. Nesten alle studenter på UV-fakultetet kan reise på utveksling i løpet av studiene. Du kan selv velge hvor du vil reise!

Hvor kan du reise på utveksling?

Når i studieprogrammet kan du reise på utveksling?

Bachelor i pedagogikk

Du kan reise på utveksling i 3., 4. eller 5. semester. Du kan velge å ta frie studiepoeng eller 40-gruppen i pedagogikk i utlandet. Det er også  mulig å ta deler av 80-gruppen ved noen utvalgte partnerinstitusjoner.  

Bachelor i spesialpedagogikk

Du kan reise på utveksling i 4.semester. Du bytter ut SPED1010 og SPED2020 med forhåndsgodkjente emner.

Master i pedagogikk

Det varierer fra studieretning til studieretning når det er best å reise på utveksling. Les mer om hvordan du kan organisere et utvekslingsopphold i mastergraden din under "et semester i utlandet" på programsiden til ditt studieprogram.

Master i spesialpedagogikk

Du kan reise på utveksling i 3. semester ved å bytte ut SPED4010 med forhåndsgodkjente emner.

Lektorprogramstudent

Det er tilrettelagt for utreise i 5.semester, og vi anbefaler at du benytter deg av utvekslingsavtaler tilknyttet din fagfordypning eller avtalene til Universitetet i Oslo. Mer informasjon finner du på studieretningssidene til lektorprogrammet.

Student på ett av UVs øvrige studieprogrammer?

Ta kontakt med din studiekonsulent for informasjon om hvilke muligheter du har for et utvekslingsopphold ved ditt program.

Publisert 9. nov. 2010 14:13 - Sist endret 23. mars 2017 12:46