Søk


Viser treff 1–20 av 220 for «øystein gilje»

Øystein Gilje - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Øystein Gilje Professor - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen English version of this page E-post oystein.gilje@uv.uio.no...

Øystein Gilje - Department of Teacher Education and School Research

Øystein Gilje Professor - FIKS - Research, Innovation, & Competence Development Norwegian version of this page Email oystein.gilje@uv.uio.no Phone...

Presse- og samfunnskontakter ved UV - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

- enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen Øystein Gilje , senterleder E-post: oystein.gilje@ils.uio.no Telefon: 22 85 81 86 Kontakt...

Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER) - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Hansson Silje Førland Erdal Tobias Fredlund Øystein Gilje Detaljert oversikt over deltakere

Om FIKS - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

for aktiviteter, der målet er å utvikle kompetanse både hos lærere, skoleledere og skoleeiere. Kontakt oss i FIKS: Øystein Gilje , faglig leder Bjørn...

Press and collaboration contacts - Faculty of Educational Sciences

: (+47) 464 18 755 Contact at FIKS Øystein Gilje , Head of Centre E-mail: oystein.gilje@ils.uio.no Phone: (+47) 22 85 81 86 Contact at LINK - Centre for...

Webinar - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

skole, Bærum kommune Bjørn Bolstad , seniorrådgiver i FIKS Øystein Gilje , professor og faglig leder i FIKS Planlegg for helhet og sammeheng Del 1...

Digitalisering i skolen - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

av en-til-en Hjemmeskolen under korona-pandemien - hva forskningen kan fortelle (pdf) av Øystein Gilje, Bjørn Bolstad og Frida Thuen Video: Faglig...

Anders Mørch - Institutt for pedagogikk

Anders Mørch Professor - Institutt for pedagogikk English version of this page E-post anders.morch@iped.uio.no Telefon +47 22840713 Mobiltelefon +4748

Kristin Beate Vasbø - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, Øystein; Sefton-Green, Julian & Vasbø, Kristin Beate (2009). Exploring ‘learning lives’: community, identity, literacy and meaning. Literacy . ISSN 1741...

Sten Ludvigsen - Institutt for pedagogikk

thinking and problem solving in a changing world: PROBE - Assessment and teaching. Gilje, Øystein; Landfald, Ørjan Flygt & Ludvigsen, Sten Runar (2018...

Ansatte - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Ansatte Øystein Gilje er professor i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger...

Sten Ludvigsen - Department of Education

. Gilje, Øystein; Landfald, Ørjan Flygt & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Dybdelæring – historisk bakgrunn og teoretiske tilnærminger. Bedre Skole . ISSN 0802...

About Research, Innovation and Competence Development - Faculty of Educational Sciences

Faculty of Social Sciences The Faculty of Theology Faculty of Educational Science Contact us Øystein Gilje , academic director at FIKS Bjørn Bolstad...

Digital hjemmeundervisning - en samleside - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

hjemmeundervisning under korona-pandemien FIKS reflekterer Hjemmeskolen under korona-pandemien - hva forskningen kan fortelle (pdf) av Øystein Gilje, Bjørn Bolstad og...

Dybdelæring - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

dybdelæring 3. Elevenes og lærernes kompetanse 4. Læringsteoretiske perspektiv på dybdelæring 5. Hvorfor er dybdelæring viktig? Forfattere: Øystein Gilje, Ørjan...

Siste publikasjoner - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

explore meaningful combinations of different feedback types and perceptions of grammar feedback. Gilje, Øystein; Landfald, Ørjan Flygt & Ludvigsen, Sten...

Anders Mørch - Department of Education

Anders Mørch Professor - Department of Education Norwegian version of this page Email anders.morch@iped.uio.no Phone +47 22840713 Mobile phone +474802

Våre partnerskap - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Jo-Rasmus Holth Zachariassen , Rådgiver Involverte personer fra FIKS og UiO: Øystein Gilje, Terje Stokke Nørving og Bjørn Bolstad Silje Ween og...

Kontaktinformasjon - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

-prosjektet Øystein Gilje Telefon: 22 85 81 86 Mobiltelefon: 41 21 71 41 E-post: oystein.gilje@uv.uio.no Seniorrådgiver Kan svare på følgende: - Forespørsler...