Søk


Viser treff 1–15 av 15 for «øystein gilje»

Dybdelæring - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

dybdelæring 3. Elevenes og lærernes kompetanse 4. Læringsteoretiske perspektiv på dybdelæring 5. Hvorfor er dybdelæring viktig? Forfattere: Øystein Gilje, Ørjan...

Anders Mørch - Department of Education

Anders Mørch Professor - Department of Education Norwegian version of this page Email anders.morch@iped.uio.no Phone +47 22840713 Mobile phone +474802
Treff fra uio.no

Anne Simonsen - Institute of Basic Medical Sciences

6. Video: Hva er dybdelæring? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

6. Video: Hva er dybdelæring? Her vil du finne fire videoer fra en forelesning om dybdelæring av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje. Video én tar for...

Kenneth Silseth - Institutt for pedagogikk

trajectories. Mind, Culture, and Activity . ISSN 1074-9039. 26 (4), s 309- 322 . doi: 10.1080/10749039.2019.1646290 Fulltekst i vitenarkiv . Gilje, Øystein...

Ingvill Rasmussen - Institutt for pedagogikk

klasseromssamtaler.. Bedre Skole . ISSN 0802-183X. (1), s 26- 29 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge...

Kaja Granum Skarpaas - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

klasserom . Bedre Skole . ISSN 0802-183X. (3), s 64- 69 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge...

Greta Björk Gudmundsdottir - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, Dawn; Gudmundsdottir, Greta Björk & Gilje, Øystein (2020, 25. mai). FIKS webinar: Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen? . [Internett...

Kaja Granum Skarpaas - Department of Teacher Education and School Research

. (3), s 64- 69 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders...

Kenneth Silseth - Department of Education

Activity . ISSN 1074-9039. 26 (4), s 309- 322 . doi: 10.1080/10749039.2019.1646290 Full text in Research Archive . Gilje, Øystein & Silseth, Kenneth (2019...

Doktorgrader ved Institutt for pedagogikk 2000 - 2020 - Institutt for pedagogikk

’ bidrag til et politisk danningsbegrep. Cand.polit. Øystein Gilje Mode, Mediation and Moving Images. An Inquiry of Digital Editing Practices in Media...

Webinar: Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

ved FIKS, som har studert hvordan standardisering og læreplanverktøy påvirker læreres praksis. Webinaret ledes av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje...

Hva har vi lært om hjemmeskolen? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

University) Emneord: Hjemmeskole , digital undervisning , Læring Av Frida Thuen, prosjektleder og Øystein Gilje, faglig leder Publisert 4. juni 2020 11:11...

English written doctoral dissertations from the Department of Education since 2000 - Department of Education

. Øystein Gilje Mode, Mediation and Moving Images. An Inquiry of Digital Editing Practices in Media Education. Cand.paed. Anniken Furberg ** Scientific...

Fagfornyelsen går som planlagt denne høsten - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

som tok til ordet for at fagfornyelsen burde gå som planlagt var professor Øystein Gilje. Han mente at mange skoleledere og lærere rundt om i landet var...

gilje_landfald_ludvigsen_bedre_skole_2018.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

teoretiske tilnærminger ■ av øystein gilje, ørjan flygt landfald, sten ludvigsen En utfordring for arbeid med dybdelæring i skolen, er at det er flere...