Søk


Viser treff 1–9 av 9 for «øystein gilje»

Professorforelesning: Øystein Gilje - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Professorforelesning: Øystein Gilje Øystein Gilje foreleser i forbindelse med opprykk til professor. Mer informasjon kommer. Tid og sted...

Program Skolelederdagen 2021 - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Ottesen og Ann Elisabeth Gunnulfsen (ILS, UiO) 10.00-10.30 Key Note 2: Å lede fellesskapsprosesser. Når fungerer det på sitt beste? Eli Tronsmo og Øystein...
Treff fra uio.no

uv-mappingtabell-tiltak-til-delprosjekt - For ansatte - Universitetet i Oslo

Ansatte - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Ansatte Øystein Gilje er professor i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger...

Multimodale lærings- og vurderingsformer (MuLVu) - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, FIKS Henning Fjørtoft , Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Siv Gamlem , Høgskulen i Volda Øystein Gilje , FIKS Susanne Kaaløy , Bærum kommune...

Faglig frokost: LK20 og organisering - trenger skolen en ny struktur? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

08:30 - 08:40 Innledning ved Øystein Gilje, faglig leder i FIKS 08:40 - 09:25 Innledere Ruth Jensen og Ann Elisabeth Gunnulfsen , begge

Digitale spor og avsporinger – kan vi lykkes med digital pedagogikk? - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

du: Øystein Gilje: En digital enhet til hver elev – hvilken endring skaper det? I løpet av de siste fem årene har de fleste grunnskoleelever fått sin...

Webinar: LK20 og organisering - trenger skolen en ny struktur? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Øystein Gilje, faglig leder i FIKS, fungerer som programleder. Tidligere webinarer Planlegg for helhet og...

Keynotes Skolelederedagen 2021 - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

. Nielsen/ ILS). Keynote: Å lede fellesskapsprosesser. Når fungerer det på sitt beste? Postdoktor Eli Tronsmo (ILS) og professor Øystein Gilje (ILS) Abstract...

Mer bevisst bruk av læremidler i fremtidens skole? - Institutt for pedagogikk

ressurser for læring, sier Øystein Gilje, prosjektleder i ARK&APP, inntil nylig forsker ved Institutt for pedagogikk og nå førsteamanuensis ved Institutt for...