Søk


Viser treff 21–40 av 157 for «øystein gilje»

Læremidler og teknologi - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

undersøkelser. Teksten er skrevet av førsteamanuensis Øystein Gilje Teksten oppdateres jevnlig. Denne versjonen er fra 02.04.2020. Den nye digitale grunnmuren...

Vil ha både brett og blokk - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

nettbrett, pc og Chromebook brukes side om side med trykte lære- og skrivebøker, uttaler Øystein Gilje. Professor Øystein Gilje og professor Marte Blikstad...

OKTOBER: Måneden som har gått - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

-konferansen i Gøteborg, Øystein Gilje og Eva Kosberg har vært på en nettverksamling med åtte videregående skoler i Bergen og Frida Thuen og Åslaug Bjerke har...

Presse- og samfunnskontakter ved UV - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen Øystein Gilje , senterleder E-post: oystein.gilje@ils.uio.no Telefon: 22 85 81 86 Kontakt ved LINK - senter for...

FULLTEGNET. Venteliste | Faglig frokost: Hva skjer i det digitale klasserommet? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

læremidler i 1:1 klasserommet. Funn fra GEPP-prosjektet ved prosjektleder og faglig leder i FIKS, Øystein Gilje. 08:50-09:00: Dialog, læring og teknologi...

Erik Knain - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2017). Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis. Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen...

Fagfornyelsen går som planlagt denne høsten - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

som tok til ordet for at fagfornyelsen burde gå som planlagt var professor Øystein Gilje. Han mente at mange skoleledere og lærere rundt om i landet var...

FIKS takker for 2018! - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

sammen i 2019. I det nye året blir vi også betydelig flere. Fra å ha startet med Hilde Madsø Jacobsen som administrativ leder og Øystein Gilje som faglig...

Webinar: Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

ved FIKS, som har studert hvordan standardisering og læreplanverktøy påvirker læreres praksis. Webinaret ledes av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje...

gilje_landfald_ludvigsen_bedre_skole_2018.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

teoretiske tilnærminger ■ av øystein gilje, ørjan flygt landfald, sten ludvigsen En utfordring for arbeid med dybdelæring i skolen, er at det er flere...

Hva har vi lært om hjemmeskolen? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

University) Emneord: Hjemmeskole , digital undervisning , Læring Av Frida Thuen, prosjektleder og Øystein Gilje, faglig leder Publisert 4. juni 2020 11:11...

Læring på tvers: Unges kunnskapspraksiser i skole og fritid - Institutt for pedagogikk

. Kapittel 3. s 37 - 54 Øystein Gilje & Kenneth Silseth (2017). Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole, I: Ingrid Smette & Ola Erstad (red...

Kristin Beate Vasbø - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

sprang? Om digitale tilstander i skolen, 156-178. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-0236438-0. Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton-Green, Julian & Vasbø...

Webinar: Elevsentrert digital undervisning - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

ressurslærere og -ledere i FIKS. Du møter også spesialrådgiver Bjørn Bolstad og webinaret blir ledet av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje. Innleggene varer til...

Hvordan kan vi etablere et godt forhold og partnerskap mellom skoler og UH-sektoren? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

: Øystein Gilje Fredag 21. september 2018 markerte starten for FIKS sitt arbeid med kompetanseutvikling og partnerskap med skolene. Mer enn 350 deltakere...

FIKS deltar i digital dugnad - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

viktig for at siden skal fungere best mulig for flest mulig. Av Bjørn Bolstad, Øystein Gilje, red: Frida Thuen Publisert 16. mars 2020 15:26 - Sist endret...

Konferanse: Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling - Samspill mellom forskning og praksis - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

- 09.30: Velkomst i Auditorium 1 ved Sten Ludvigsen og Øystein Gilje 09.30 - 10.20: Professor Catherine Snow , Harvard University, US "Research-practice...

FIKS får innovasjonsmidler i partnerskap med Bærum kommune - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

viktig for oss i prosjektet å gi større systematisk innsikt i hvordan disse multimodale tekstene skal vurderes av lærere sier faglig leder ved FIKS Øystein...

FIKS øker bemanningen og engasjerer ressurslærere - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

erfaringer på kurs og workshops. Her holder faglig leder i FIKS Øystein Gilje et fremlegg på en workshop med Lillestrøm kommune i høst. Foto: Erik Straume...

Klasseledelse når veggene forsvinner - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

blitt større og dørene mer åpne mot verden og framtida. Av Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og faglig...