Søk


Viser treff 61–80 av 207 for «øystein gilje»

Hva vet vi om digitalisering i skolen? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

. Professor Øystein Gilje. Foto: Shane Colvin/UiO Klasserom der hvor hver elev har sin personlige digitale enhet, kan betegnes som en-til-en-klasserom...

Webinar: Tverrfaglighet i skolen - ulike tilnærminger - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

lærernes eksempler fra sitt tverrfaglige arbeid i praksis. Deretter skal faglig leder i FIKS, Øystein Gilje , presentere relevante data dra GEPP-rapporten om...

Webinar: Digital lesing - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

om hva vi vet om elevenes lesing på skjerm fra nasjonale prøver og PISA-undersøkelsen. Øystein Gilje , faglig leder i FIKS, vil fungere som ordstyrer...

Webinar: Elevsentrert digital undervisning - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

ressurslærere og -ledere i FIKS. Du møter også spesialrådgiver Bjørn Bolstad og webinaret blir ledet av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje . Innleggene varer til...

Klasseledelse når veggene forsvinner - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

blitt større og dørene mer åpne mot verden og framtida. Av Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og faglig...

Webinar: Demokrati og medborgerskap - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

. Øystein Gilje , faglig leder for FIKS, vil fungere som ordstyrer. Emneord: webinar , demokrati og medborgerskap , tverrfaglighet , tverrfaglige temaer...

Webinar: Valg av læremidler og digitale verktøy - hva gjør vi? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

bidragsytere gjennomgå kvalitetskriterier ved valg av læremidler og digitale verktøy i skolen. Deltakere Øystein Gilje , faglig leder i FIKS, innleder kort om...

Webinar: Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

. Webinaret ledes av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje . Påmelding til 10. august finner du her! Webinar 24. august Det blir også et webinar 24. august som i...

Webinar (del to): Planlegg for helhet og sammenheng - lærernes blikk - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Webinaret ledes av Øystein Gilje, faglig leder FIKS. Her kan du se deler av det første webinaret om samme tema! Opptak fra 10. august Vil du se flere...

Karakterfri skole? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

publikum. Webinaret ledes av Øystein Gilje , faglig leder i FIKS. Faglig bakgrunn Professor Henning Fjørtoft presenterer den faglige bakgrunnen for dette...

Elevenes leseforståelse er redusert: Å lese på skjerm gir mindre læring - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, som regel et nettbrett, påpeker professor Øystein Gilje . Han bidrar i en sak om leseforståelse og digitalisering i temautgaven av forskningsmagasinet...

Hva har vi lært om hjemmeskolen? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

hjemmeskole våren 2020 , Siw Olsen Fjørtoft Hjemmeskolen under korona-pandemien - hva forskningen kan fortelle oss (pdf), Øystein Gilje, Bjørn Bolstad og Frida...

Webinar: Kritisk lesing og tenkning - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

spørsmål fra publikum. Faglig leder i FIKS, Øystein Gilje , vil fungere som ordstyrer. Deler av webinaret vil foregå på engelsk. Emneord: Kritisk tenkning...

Styremøtet 10. desember 2020 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

, INNOVASJON OG KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN Presentasjon v/faglig leder/professor Øystein Gilje Bakgrunnsdokument: Egenevaluering SAK 8: OPPSUMMERING AV STYRETS...

Konferanse: Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling - Samspill mellom forskning og praksis - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

- 09.30: Velkomst i Auditorium 1 ved Sten Ludvigsen og Øystein Gilje 09.30 - 10.20: Professor Catherine Snow , Harvard University, US "Research-practice...

Webinar: Fra vårens vurdering til nye læreplaner - muligheter og utfordringer - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

innlederne og spørsmål fra deltakerne. Møteleder er faglig leder i FIKS, Øystein Gilje . Om deltakerne Marianne Dahl er assisterende rektor ved Kuben...

Koronagenerasjonen - Institutt for pedagogikk

:00 Kommentar fra Øystein Gilje, FIKS, UiO Presentasjonen: Øystein Gilje sin presentasjon.pdf ( se også samleside FIKS ) Tidsrom i video: 02:06:00-02:20...

Skolene ønsker mer kunnskap om digitalisering og dybdelæring - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

kompetanseheving er stort. UiO kan bidra med kunnskap på dette og andre felt. Illustrasjonsbilde: colourbox.com Siden nyttår har Øystein Gilje og Hilde Madsø...

Webinar: Tverrfaglighet - bærekraftig utvikling - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

videregående skole som deltar i prosjektet SEAS som er et forskningsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Øystein Gilje , leder for...

FULLTEGNET. Venteliste | Faglig frokost: Hva skjer i det digitale klasserommet? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

av Øystein Gilje, Faglig leder i FIKS. Presentasjon av deltagerne i panelet Ivar Berg leder prosjektet “Digital læring i askerskolen” (2017-2019...