Søk


Viser treff 161–180 av 207 for «øystein gilje»

rapport-4-case-matematikk-2014-04-11.pdf - Institutt for pedagogikk

ledes av forsker Øystein Gilje ved UiO. Prosjektleder Leder av styringsgruppa Øystein Gilje Sten Ludvigsen Oslo, februar, 2014. http://www.uv.uio.no/iped...

rapport_5_naturfag_5_12_ferdig.pdf - Institutt for pedagogikk

ledet av professor Sten Ludvigsen ved Universitetet i Oslo. Prosjektet ARK&APP ledes av forsker Øystein Gilje ved UiO. Prosjektleder Leder av...

dekomp-fon-workshop-dybdelering-program-dag-2-varen-2019.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

i workshopdag 1 høsten 2018. Øystein Gilje beskriver to ulike perspektiver på dybdelæring; hvordan læreren kan legge til rette for dybdelæring og...

rapport-1-engelsk-2014-07-mars.pdf - Institutt for pedagogikk

ledet av professor Sten Ludvigsen ved Universitetet i Oslo. Prosjektet ARK&APP ledes av forsker Øystein Gilje ved UiO. Prosjektleder Leder av...

referat-fra-mote-i-style-240418.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(studentrepresentant). Marie Thorstensen (ILS), Øystein Gilje (ILS) og Hilde Marie Madsø Jacobsen (ILS). Forfall: Kirsti Engelien (ILS) Referent: Line Sletten (UV) Sak 1...

protokoll.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

for forskning ga en orientering i møtet. c) Status om enheten FIKS: Forskning, innovasjon og kompetanse- utvikling i skolen Ved førsteamanuensis Øystein...

style-referat-010318.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(studentrepresentant). Kirsti Engelien (ILS), Marie Thorstensen (ILS), Øystein Gilje (ILS) og Hilde Marie Madsø Jacobsen (ILS). Forfall: ingen Referent: Line Sletten (UV...

agenda-style-240418.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

-satsing – status og framdrift Øystein Gilje og Hilde Marie Madsø Jacobsen deltar i møtet. Notat ettersendes. Sak 3: Kobling forskning/utdanning i...

referat-fra-mote-i-style-161117.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

2019. NFR skal ha ansvar for fou-midler. Det er en ny søknadsrunde i februar/mars. Øystein Gilje ved ILS blir prosjektleder fra 1.1.18, med administrativ...

protokoll_ekstraordinert-mote.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

. Stilling 3: Øystein Gilje tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, fra den...

agenda-og-sakspapirer-til-mote-i-style-010318.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(diskusjonssak): EVU-enhet Øystein Gilje og Hilde Marie Madsø Jacobsen deltar i møtet, og gir en presentasjon av status for arbeidet med desentralisert...

referat-styremote-28.11.2017.nett.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

dekanatet har besluttet å opprette en liten enhet på fakultetet. Øystein Gilje trer inn i stilling som faglig leder. Hilde M. M Jacobsen trer inn som...

desember2004.pdf - Institutt for pedagogikk

valget. Følgende er valgt: Representanter: Vararepresentanter: Kristin Vasbø 1. Øystein Gilje 2. Knut G. Andersen C GODKJENNING AV VALG FRA GRUPPEN TEKNISK...

september2007.pdf - Institutt for pedagogikk

REFERAT FRA STYREMØTE 21. SEPTEMBER 2007 Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Masuoud Ebrahimnejad, Øystein Gilje, Ulf Grefsgård, Emil Trygve Hasle (vara...

rapport-9-engelsk-5-kl.pdf - Institutt for pedagogikk

KAJA GRANUM SKARPAAS, LINE INGULFSEN OG ØYSTEIN GILJE “In my spare time I like to…” En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse KAJA...

august2007.pdf - Institutt for pedagogikk

REFERAT FRA STYREMØTE 24. AUGUST 2007 Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Masuoud Ebrahimnejad, Øystein Gilje, Emil Trygve Hasle (vara for Benedicte...

endelig-protokoll-110414.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

adm.: Fakultetsdirektør Bård Kjos, ass. fakultetsdirektør Solveig B. Løland og Berna Hind. Forfall: Øystein Gilje, Monica Melby-Lervåg (observatør...

referat-styremote-211112.pdf - Institutt for pedagogikk

, Bodil S. Olaussen (vara for Ivar Bråten), Karl Øyvind Jordell (vara for Svein Egil Vestre), Øystein Gilje (vara for Sverre Tveit), Ulf Tero Grefsgård...

endelig-protokoll-180914.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Hind. Forfall: Øystein Gilje (Ellen Brinchmann vara) og Solveig-Alma Halaas Lyster Sak 0/1: GODKJENNING AV DAGSORDEN Vedtak: Dagsorden ble godkjent. Sak...

sak-02.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Eggen, Øystein Gilje, Berit Karseth (dekan), Monica Melby-Lervåg (observatør), Andreas Lund, Ulf P. Lundgren, Solveig-Alma Halaas Lyster, Eli Ottesen...