Søk


Viser treff 181–196 av 196 for «øystein gilje»

sak-02-a.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

: Postdoktor Øystein Gilje, IPED 2 (to) varamedlemmer, nummerert i rekkefølge etter valgresultatet: 1. Stipendiat Maike Luimes, IPED 2. Stipendiat Ellen...

rapport-3-samfunnsfag-07-mars.pdf - Institutt for pedagogikk

Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie ØYSTEIN GILJE, KENNETH SILSETH OG LINE INGULFSEN, UNIVERSITETET I OSLO Tømmerfløtingens tradisjoner...

rapport-2-naturfag-2014-07-mars.pdf - Institutt for pedagogikk

ledes av forsker Øystein Gilje ved UiO. Prosjektleder Leder av styringsgruppa Øystein Gilje Sten Ludvigsen Oslo, februar, 2014. http://www.uv.uio.no/iped...

referat-stuv-291012.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

-Sørenssen (ekstern), Jørgen Frost (ISP), Kristine L. Marthinsen (studentrepresentant) Til stede på sak 5: Berit Karseth, Øystein Gilje Saksliste Sakslisten...

juni2006.pdf - Institutt for pedagogikk

REFERAT FRA STYREMØTE 1. JUNI 2006 Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Øystein Gilje (vara Christian Brandmo), Ulf Grefsgård, Anna J. Hansson, Kjell...

oktober2005.pdf - Institutt for pedagogikk

REFERAT FRA STYREMØTE 27. OKTOBER 2005 Tilstede: Øystein Gilje (vara for Kristin Vasbø, Ulf Grefsgård, Kjell Hoem, Thor Arnfinn Kleven, Arne Skodvin...

mai2007.pdf - Institutt for pedagogikk

REFERAT FRA STYREMØTE 2. MAI 2007 Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, , Masuoud Ebrahimnejad, Øystein Gilje, Emil Trygve Hasle (vara for Benedicte...

november2006.pdf - Institutt for pedagogikk

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 2. NOVEMBER 2006 Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Øystein Gilje (vara for Christian Brandmo), Ulf Grefsgård...

desember2007.pdf - Institutt for pedagogikk

REFERAT FRA STYREMØTE 13. DESEMBER Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Ida Bunæs (forlot møtet kl. 12.20. Vara for Emil Trygve Hasle), Øystein Gilje...

februar2007.pdf - Institutt for pedagogikk

REFERAT FRA STYREMØTE 27. FEBRUAR 2007 Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Benedicte Bendiksen , Masuoud Ebrahimnejad, Øystein Gilje, Annette Hjelmevold...

Styreprotokoll-090310.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Skedsmos disputas for graden Ph.D. Innberetning til fakultetsstyret av 17.12.09 fulgte innkallingen. III/: Bedømmelse av avhandling for graden Ph.D. Øystein...

januar2004.pdf - Institutt for pedagogikk

semiotisk samhandling": 1. Øystein Gilje 2. Knut G. Andersen 3. Monica Borgan SAK 15/04 INNSTILLING SOM STIPENDIAT INNEN BARNE- OG UNGDOMSFORSKNING Vedtak...

referat.16.06.sirk.pdf - Institutt for pedagogikk

postdoktor: 1. Øystein Gilje 2. Håvard Skår SAK 20/10 Forslag til oppnevning av sakkyndig komité for stilling som professor/førsteamanuensis innen pedagogisk...

juni2008.pdf - Institutt for pedagogikk

Aukrust Vibeke Grøver 12 000 Fulland, Helene 25 000 Gilje Øystein 12 000 Gudmundsdottir Greta 24 000 Halvorsen, Torill Ågot 25 000 Kimzi, Moshi Mussa 15 000...

februar2008.pdf - Institutt for pedagogikk

Øystein 20 000 Grønning, Terje* 0 Gudmundsdottir Greta 20 000 Hagen, Åste Marie Mjelve 20 000 Halvorsen, Torill Ågot 20 000 Hjardemaal, Finn 20 000 Jordell...

februar2009.pdf - Institutt for pedagogikk

Gilje Øystein 20 000 Gjeseme, Torgrim 16 000 Gudmundsdottir Greta 25 000 Hagen, Åste Marie Mjelve 15 000 Halvorsen, Torill Ågot 25 000 Hjardemaal, Finn 16...