Søk


Viser treff 41–60 av 202 for «øystein gilje»

Tidligere konferanser - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

digitale skolen Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Parallellsesjoner Sesjon A: Spillbasert læring...

Digitalisering i skolen- hva viser forskning og erfaring så langt? - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

professor ved FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen), Øystein Gilje og skoleleder og ressursleder ved FIKS, Ann Michaelsen. Programleder...

Brandmo og Bjørnebekk (2021): Pedagogikk – en grunnbok, 2. utgave - Institutt for spesialpedagogikk

- Øystein Gilje Kapittel 14 Vurdering som pedagogisk redskap - Knut Steinar Engelsen Kapittel 15 Tilpasset opplæring – som intensjon og virksomhet - Britt Oda...

Forskning og kompetanseutvikling – svenske og norske løsninger - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

evalueringsrapporten om ULF (pdf) Artikkelen er skrevet av Marte Lorentzen, forsker i FIKS. Foto: Øystein Gilje/UiO. Her viser forskerne hva som skal til for å skape...

Hva vet vi om digitalisering i skolen? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

. Professor Øystein Gilje. Foto: Shane Colvin/UiO Klasserom der hvor hver elev har sin personlige digitale enhet, kan betegnes som en-til-en-klasserom...

Webinar: Tverrfaglighet i skolen - ulike tilnærminger - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

lærernes eksempler fra sitt tverrfaglige arbeid i praksis. Deretter skal faglig leder i FIKS, Øystein Gilje , presentere relevante data dra GEPP-rapporten om...

gilje_landfald_ludvigsen_bedre_skole_2018.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

teoretiske tilnærminger ■ av øystein gilje, ørjan flygt landfald, sten ludvigsen En utfordring for arbeid med dybdelæring i skolen, er at det er flere...

Klasseledelse når veggene forsvinner - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

blitt større og dørene mer åpne mot verden og framtida. Av Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og faglig...

Webinar: Digital lesing - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

om hva vi vet om elevenes lesing på skjerm fra nasjonale prøver og PISA-undersøkelsen. Øystein Gilje , faglig leder i FIKS, vil fungere som ordstyrer...

Webinar: Elevsentrert digital undervisning - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

ressurslærere og -ledere i FIKS. Du møter også spesialrådgiver Bjørn Bolstad og webinaret blir ledet av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje . Innleggene varer til...

Webinar: Valg av læremidler og digitale verktøy - hva gjør vi? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

bidragsytere gjennomgå kvalitetskriterier ved valg av læremidler og digitale verktøy i skolen. Deltakere Øystein Gilje , faglig leder i FIKS, innleder kort om...

Webinar: Demokrati og medborgerskap - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

. Øystein Gilje , faglig leder for FIKS, vil fungere som ordstyrer. Emneord: webinar , demokrati og medborgerskap , tverrfaglighet , tverrfaglige temaer...

Karakterfri skole? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

publikum. Webinaret ledes av Øystein Gilje , faglig leder i FIKS. Faglig bakgrunn Professor Henning Fjørtoft presenterer den faglige bakgrunnen for dette...

Webinar: Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

. Webinaret ledes av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje . Påmelding til 10. august finner du her! Webinar 24. august Det blir også et webinar 24. august som i...

Webinar (del to): Planlegg for helhet og sammenheng - lærernes blikk - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Webinaret ledes av Øystein Gilje, faglig leder FIKS. Her kan du se deler av det første webinaret om samme tema! Opptak fra 10. august Vil du se flere...

Elevenes leseforståelse er redusert: Å lese på skjerm gir mindre læring - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, som regel et nettbrett, påpeker professor Øystein Gilje . Han bidrar i en sak om leseforståelse og digitalisering i temautgaven av forskningsmagasinet...

Hva har vi lært om hjemmeskolen? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

hjemmeskole våren 2020 , Siw Olsen Fjørtoft Hjemmeskolen under korona-pandemien - hva forskningen kan fortelle oss (pdf), Øystein Gilje, Bjørn Bolstad og Frida...

Webinar: Kritisk lesing og tenkning - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

spørsmål fra publikum. Faglig leder i FIKS, Øystein Gilje , vil fungere som ordstyrer. Deler av webinaret vil foregå på engelsk. Emneord: Kritisk tenkning...

Styremøtet 10. desember 2020 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

, INNOVASJON OG KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN Presentasjon v/faglig leder/professor Øystein Gilje Bakgrunnsdokument: Egenevaluering SAK 8: OPPSUMMERING AV STYRETS...

Konferanse: Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling - Samspill mellom forskning og praksis - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

- 09.30: Velkomst i Auditorium 1 ved Sten Ludvigsen og Øystein Gilje 09.30 - 10.20: Professor Catherine Snow , Harvard University, US "Research-practice...