Søk


Viser treff 61–80 av 182 for «øystein gilje»

Siste publikasjoner - Institutt for pedagogikk

writing . ISSN 0922-4777. . doi: 10.1007/s11145-019-09944-9 Gilje, Øystein & Silseth, Kenneth (2019). Unpacking FIFA play as text and action in literacy...

Our latest publications - Department of Education

difficulties online. Reading and writing . ISSN 0922-4777. . doi: 10.1007/s11145-019-09944-9 Gilje, Øystein & Silseth, Kenneth (2019). Unpacking FIFA play as...

Kunnskapsbasen sørger for faglig påfyll - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

over det kunnskapsgrunnlaget vi bygger vårt arbeid med kompetanseutvikling på, sier Øystein Gilje. Han er opptatt av at denne kunnskapen er tilgjengelig...

Frikjenner bruk av mobiltelefon i klasserommet - Institutt for pedagogikk

det. Kenneth Silseth og Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo har sett nærmere på hvordan elever bruker mobiltelefonen i skoletiden. De velger å gi...

Kobler forskning og utdanning i masteremnet Quality English Teaching - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Facebook Del på Twitter Kontakt Lisbeth M. Brevik Foto: Det utdanningsvitenskapelige fakultet Ulrikke Rindal Foto: Øystein Gilje/Institutt for lærerutdanning...

FIKS takker for 2018! - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

sammen i 2019. I det nye året blir vi også betydelig flere. Fra å ha startet med Hilde Madsø Jacobsen som administrativ leder og Øystein Gilje som faglig...

Thomas de Lange - Institutt for pedagogikk

procedures. Outlines : Critical Social Studies . ISSN 1399-5510. 10 (2), s 36- 58 Erstad, Ola; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas (2007). Re-mixing multimodal...

Digital dømmekraft inn på læreplanen - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Digital dømmekraft inn på læreplanen Førsteamanuensis ved ILS, Øystein Gilje kommer med råd til politikerne om innføringen av digital kompetanse og...

Thomas de Lange - Department of Education

become rooted in classroom procedures. Outlines : Critical Social Studies . ISSN 1399-5510. 10 (2), s 36- 58 Erstad, Ola; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas...

Contact information - Faculty of Educational Sciences

Contact information Norwegian version of this page Contact information Academic director Øystein Gilje Phone number: +47 22 85 81 86 Cell phone...

Skolene ønsker mer kunnskap om digitalisering og dybdelæring - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

kompetanseheving er stort. UiO kan bidra med kunnskap på dette og andre felt. Illustrasjonsbilde: colourbox.com Siden nyttår har Øystein Gilje og Hilde Madsø...

Konferanse: Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling - Samspill mellom forskning og praksis - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

- 09.30: Velkomst i Auditorium 1 ved Sten Ludvigsen og Øystein Gilje 09.30 - 10.20: Professor Catherine Snow , Harvard University, US "Research-practice...

– Fritidsaktiviteter er viktig for skolegang og utdanningsvalg - Institutt for pedagogikk

Groruddalen. Foto: Øystein Gilje I flere tiår har Groruddalen blitt fremstilt som et sted med mange utfordringer. Siden 2006 har Groruddalsatsingen hatt som ett...

Kristinn Hegna - Institutt for pedagogikk

Kristinn Hegna Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk English version of this page E-post kristinn.hegna@iped.uio.no Telefon +47 22840711 Rom 355

rodnes_gilje_ark_app_grf_2016.pdf - Institutt for pedagogikk

Grunnleggende ferdigheter På tvers eller i fag? Kari Anne Rødnes og Øystein Gilje © Universitetet i Oslo, 2016 ISBN (pdf): 978-82-569-7027-8...

Internasjonal forskning i samspill med praksis i skolen - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

forske på samspillet mellom forskning og praksis, så jeg gleder meg til konferansen på fredag, sier faglig leder i FIKS, Øystein Gilje, om de fire...

Kristinn Hegna - Department of Education

). Introduksjon. Temanummer Skole . Sosiologi i dag . ISSN 0332-6330. 44 (4), s 5- 9 Gilje, Øystein & Hegna, Kristinn (2013). Learning trajectories in the high-rise...

Anders Kluge - Department of Education

; Dolonen, Jan Arild & Gilje, Øystein (2014). Dataspill og læringsutbytte. Dagens næringsliv . ISSN 0803-9372. Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild & Gilje...

Hvordan kan vi etablere et godt forhold og partnerskap mellom skoler og UH-sektoren? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

: Øystein Gilje Fredag 21. september 2018 markerte starten for FIKS sitt arbeid med kompetanseutvikling og partnerskap med skolene. Mer enn 350 deltakere...

Kari Anne Rødnes - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

samtaler. Norsklæreren . ISSN 0332-7264. 42 (4), s 40- 57 Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2018). Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og...