Søk


Viser treff 61–80 av 228 for «øystein gilje»

Klasseledelse når veggene forsvinner - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

blitt større og dørene mer åpne mot verden og framtida. Av Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og faglig...

Webinar: Valg av læremidler og digitale verktøy - hva gjør vi? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

bidragsytere gjennomgå kvalitetskriterier ved valg av læremidler og digitale verktøy i skolen. Deltakere Øystein Gilje , faglig leder i FIKS, innleder kort om...

Webinar: Digital lesing - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

om hva vi vet om elevenes lesing på skjerm fra nasjonale prøver og PISA-undersøkelsen. Øystein Gilje , faglig leder i FIKS, vil fungere som ordstyrer...

gilje_landfald_ludvigsen_bedre_skole_2018.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

teoretiske tilnærminger ■ av øystein gilje, ørjan flygt landfald, sten ludvigsen En utfordring for arbeid med dybdelæring i skolen, er at det er flere...

Webinar: Demokrati og medborgerskap - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

. Øystein Gilje , faglig leder for FIKS, vil fungere som ordstyrer. Emneord: webinar , demokrati og medborgerskap , tverrfaglighet , tverrfaglige temaer...

Webinar: Elevsentrert digital undervisning - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

ressurslærere og -ledere i FIKS. Du møter også spesialrådgiver Bjørn Bolstad og webinaret blir ledet av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje . Innleggene varer til...

Karakterfri skole? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

publikum. Webinaret ledes av Øystein Gilje , faglig leder i FIKS. Faglig bakgrunn Professor Henning Fjørtoft presenterer den faglige bakgrunnen for dette...

Elevenes leseforståelse er redusert: Å lese på skjerm gir mindre læring - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, som regel et nettbrett, påpeker professor Øystein Gilje . Han bidrar i en sak om leseforståelse og digitalisering i temautgaven av forskningsmagasinet...

Hva har vi lært om hjemmeskolen? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

hjemmeskole våren 2020 , Siw Olsen Fjørtoft Hjemmeskolen under korona-pandemien - hva forskningen kan fortelle oss (pdf), Øystein Gilje, Bjørn Bolstad og Frida...

Webinar (del to): Planlegg for helhet og sammenheng - lærernes blikk - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Webinaret ledes av Øystein Gilje, faglig leder FIKS. Her kan du se deler av det første webinaret om samme tema! Opptak fra 10. august Vil du se flere...

Webinar: Kritisk lesing og tenkning - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

spørsmål fra publikum. Faglig leder i FIKS, Øystein Gilje , vil fungere som ordstyrer. Deler av webinaret vil foregå på engelsk. Emneord: Kritisk tenkning...

Styremøtet 10. desember 2020 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

, INNOVASJON OG KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN Presentasjon v/faglig leder/professor Øystein Gilje Bakgrunnsdokument: Egenevaluering SAK 8: OPPSUMMERING AV STYRETS...

Webinar: Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

. Webinaret ledes av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje . Påmelding til 10. august finner du her! Webinar 24. august Det blir også et webinar 24. august som i...

FIKS deltar i digital dugnad - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

innspill! Det er viktig for at siden skal fungere best mulig for flest mulig. Av Bjørn Bolstad, Øystein Gilje, red: Frida Thuen Publisert 16. mars 2020 15:26...

Webinar: Fra vårens vurdering til nye læreplaner - muligheter og utfordringer - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

innlederne og spørsmål fra deltakerne. Møteleder er faglig leder i FIKS, Øystein Gilje . Om deltakerne Marianne Dahl er assisterende rektor ved Kuben...

Webinar: Tverrfaglighet - bærekraftig utvikling - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

videregående skole som deltar i prosjektet SEAS som er et forskningsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Øystein Gilje , leder for...

Skolene ønsker mer kunnskap om digitalisering og dybdelæring - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

kompetanseheving er stort. UiO kan bidra med kunnskap på dette og andre felt. Illustrasjonsbilde: colourbox.com Siden nyttår har Øystein Gilje og Hilde Madsø...

Konferanse: Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling - Samspill mellom forskning og praksis - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

- 09.30: Velkomst i Auditorium 1 ved Sten Ludvigsen og Øystein Gilje 09.30 - 10.20: Professor Catherine Snow , Harvard University, US "Research-practice...

FULLTEGNET. Venteliste | Faglig frokost: Hva skjer i det digitale klasserommet? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

av Øystein Gilje, Faglig leder i FIKS. Presentasjon av deltagerne i panelet Ivar Berg leder prosjektet “Digital læring i askerskolen” (2017-2019...

Koronagenerasjonen - Institutt for pedagogikk

:00 Kommentar fra Øystein Gilje, FIKS, UiO Presentasjonen: Øystein Gilje sin presentasjon.pdf ( se også samleside FIKS ) Tidsrom i video: 02:06:00-02:20...