Søk


Viser treff 61–80 av 202 for «øystein gilje»

Webinar: Fra vårens vurdering til nye læreplaner - muligheter og utfordringer - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

innlederne og spørsmål fra deltakerne. Møteleder er faglig leder i FIKS, Øystein Gilje . Om deltakerne Marianne Dahl er assisterende rektor ved Kuben...

Koronagenerasjonen - Institutt for pedagogikk

:00 Kommentar fra Øystein Gilje, FIKS, UiO Presentasjonen: Øystein Gilje sin presentasjon.pdf ( se også samleside FIKS ) Tidsrom i video: 02:06:00-02:20...

Skolene ønsker mer kunnskap om digitalisering og dybdelæring - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

kompetanseheving er stort. UiO kan bidra med kunnskap på dette og andre felt. Illustrasjonsbilde: colourbox.com Siden nyttår har Øystein Gilje og Hilde Madsø...

Webinar: Tverrfaglighet - bærekraftig utvikling - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

videregående skole som deltar i prosjektet SEAS som er et forskningsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Øystein Gilje , leder for...

FULLTEGNET. Venteliste | Faglig frokost: Hva skjer i det digitale klasserommet? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

av Øystein Gilje, Faglig leder i FIKS. Presentasjon av deltagerne i panelet Ivar Berg leder prosjektet “Digital læring i askerskolen” (2017-2019...

FIKS deltar i digital dugnad - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

innspill! Det er viktig for at siden skal fungere best mulig for flest mulig. Av Bjørn Bolstad, Øystein Gilje, red: Frida Thuen Publisert 16. mars 2020 15:26...

Frikjenner bruk av mobiltelefon i klasserommet - Institutt for pedagogikk

det. Kenneth Silseth og Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo har sett nærmere på hvordan elever bruker mobiltelefonen i skoletiden. De velger å gi...

FIKS øker bemanningen og engasjerer ressurslærere - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

erfaringer på kurs og workshops. Her holder faglig leder i FIKS Øystein Gilje et fremlegg på en workshop med Lillestrøm kommune i høst. Foto: Erik Straume...

Læringsliv for fremtidens næringsliv - Institutt for pedagogikk

læringsmål ned over hodet, er bedre rustet til å velge yrkesvei i fremtiden", sier forskerne Ola Erstad, Øystein Gilje, og Hans Christian Arnseth. I en kronikk...

Fagfornyelsen går som planlagt denne høsten - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

som tok til ordet for at fagfornyelsen burde gå som planlagt var professor Øystein Gilje. Han mente at mange skoleledere og lærere rundt om i landet var...

Følg FIKS på Arendalsuka - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Følg FIKS på Arendalsuka Sammen med en rekke andre forskere fra UiO deltar faglig leder for FIKS på Arendalsuka. Øystein Gilje deltar både i...

FIKS får innovasjonsmidler i partnerskap med Bærum kommune - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

viktig for oss i prosjektet å gi større systematisk innsikt i hvordan disse multimodale tekstene skal vurderes av lærere sier faglig leder ved FIKS Øystein...

Læring på tvers: Unges kunnskapspraksiser i skole og fritid - Institutt for pedagogikk

: +47-22855216 Deltakere Ola Andres Erstad Øystein Gilje Kenneth Silseth Ingrid Smette Åse Strandbu Camilla Wiig Kari Stefansen Mira Aaboen Sletten...

ARK&APP - Institutt for pedagogikk

medieopppslag. Finansiering Utdanningsdirektoratet Forskningsart Anvendt forskning Forskningsprosjektet ARK&APP har vært ledet av førsteamanuensis Øystein Gilje...

Vil ha både brett og blokk - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

nettbrett, pc og Chromebook brukes side om side med trykte lære- og skrivebøker, uttaler Øystein Gilje. Professor Øystein Gilje og professor Marte Blikstad...

Knowledge in motion across contexts of learning (KnowMo): Investigating knowledge practices in and out of school - Department of Education

-22855216 Participants Ola Andres Erstad Øystein Gilje Kenneth Silseth Ingrid Smette Åse Strandbu Camilla Wiig Kari Stefansen Mira Aaboen Sletten Mattias Øhra...

Barn og unges læringsløp i Groruddalen (Learning Lives) - Institutt for pedagogikk

Sylvi Stenersen Hovdenak Hans Christian Arnseth Øystein Gilje Solveig Roth Ola Andres Erstad Detaljert oversikt over deltakere {## [call[include:feed...

Foredrag og medieoppslag - Institutt for pedagogikk

Foredrag og medieoppslag Øystein Gilje presenterer ARK&APP prosjektet på NKUL torsdag 12. mai: S3E: "På jakt etter ark og app i det nye...

Ark&App - Department of Education

s.r.ludvigsen@iped.uio.no Øystein Gilje +47-22858186 oystein.gilje@ils.uio.no Participants Jan Arild Dolonen Irina Engeness Anniken Furberg Øystein Gilje Line...

AUGUST: Måneden som har gått - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

og praksis sammen for å være en best mulig ressurs for skolene. Arendalsuka I uke 33 var faglig leder, Øystein Gilje, på Arendalsuka . I tillegg til å...