Søk


Viser treff 81–100 av 196 for «øystein gilje»

Knowledge in motion across contexts of learning (KnowMo): Investigating knowledge practices in and out of school - Department of Education

.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid . Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53333-5. Kapittel 3. s 37 - 54 Øystein Gilje & Kenneth...

Frikjenner bruk av mobiltelefon i klasserommet - Institutt for pedagogikk

det. Kenneth Silseth og Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo har sett nærmere på hvordan elever bruker mobiltelefonen i skoletiden. De velger å gi...

Thomas de Lange - Institutt for pedagogikk

; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas (2007). Re-mixing multimodal resources: multiliteracies and digital production in Norwegian media education. Learning...

Sommerhilsen fra FIKS - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

oppdatert gjennom våre facebook sider. Her er litt av det vi har gjort det siste året: Foto: Øystein Gilje Faglig frokost I mars inviterte vi til faglig...

Kobler forskning og utdanning i masteremnet Quality English Teaching - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Facebook Del på Twitter Kontakt Lisbeth M. Brevik Foto: Det utdanningsvitenskapelige fakultet Ulrikke Rindal Foto: Øystein Gilje/Institutt for lærerutdanning...

Thomas de Lange - Department of Education

Studies . ISSN 1399-5510. 10 (2), s 36- 58 Erstad, Ola; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas (2007). Re-mixing multimodal resources: multiliteracies and...

Nettbrett fører til færre samtaler i klasserommet - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Nettbrett fører til færre samtaler i klasserommet Førsteamanuensis Øystein Gilje gjestet Ekko Helg for å snakke om elevers og læreres bruk av...

Contact information - Faculty of Educational Sciences

Contact information Norwegian version of this page Contact information Academic director Øystein Gilje Phone number: +47 22 85 81 86 Cell phone...

rodnes_gilje_ark_app_grf_2016.pdf - Institutt for pedagogikk

Grunnleggende ferdigheter På tvers eller i fag? Kari Anne Rødnes og Øystein Gilje © Universitetet i Oslo, 2016 ISBN (pdf): 978-82-569-7027-8...

Kunnskapsbasen sørger for faglig påfyll - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

over det kunnskapsgrunnlaget vi bygger vårt arbeid med kompetanseutvikling på, sier Øystein Gilje. Han er opptatt av at denne kunnskapen er tilgjengelig...

Digital dømmekraft inn på læreplanen - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Digital dømmekraft inn på læreplanen Førsteamanuensis ved ILS, Øystein Gilje kommer med råd til politikerne om innføringen av digital kompetanse og...

Anders Kluge - Department of Education

, Caroline; Kluge, Anders & Moen, Anne (2016). Designvurderinger i APPETITT - app for eldre om ernæring.. Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A...

Kari Anne Rødnes - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

. 42 (4), s 40- 57 Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2018). Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi?. Norsk pedagogisk...

Hva vet vi nå om grunnleggende ferdigheter? - Institutt for pedagogikk

verktøyene styrker læringsprosessene. Rapporten om grunnleggende ferdigheter er forfattet av førsteamanuensis Kari Anne Rødnes og førsteamanuensis Øystein...

Anders Kluge - Institutt for pedagogikk

ernæring.. Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving...

Line Ingulfsen - Department of Teacher Education and School Research

representations in science learning. Gilje, Øystein & Ingulfsen, Line (2016). Pictures as mediating artefacts in classroom interaction. Gilje, Øystein; Ingulfsen...

Foredrag og medieoppslag - Institutt for pedagogikk

Foredrag og medieoppslag Øystein Gilje presenterer ARK&APP prosjektet på NKUL torsdag 12. mai: S3E: "På jakt etter ark og app i det nye...

Kari Anne Rødnes - Department of Teacher Education and School Research

0332-7264. 42 (4), s 40- 57 Rødnes, Kari Anne & Gilje, Øystein (2018). Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi?. Norsk...

Internasjonal forskning i samspill med praksis i skolen - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

forske på samspillet mellom forskning og praksis, så jeg gleder meg til konferansen på fredag, sier faglig leder i FIKS, Øystein Gilje, om de fire...

– Fritidsaktiviteter er viktig for skolegang og utdanningsvalg - Institutt for pedagogikk

Groruddalen. Foto: Øystein Gilje I flere tiår har Groruddalen blitt fremstilt som et sted med mange utfordringer. Siden 2006 har Groruddalsatsingen hatt som ett...