Søk


Viser treff 101–120 av 182 for «øystein gilje»

ILS i media: Storspillere, motivasjon og skoleprestasjoner - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

) skriver førsteamanuensis Øystein Gilje i Dagsavisen om sammenhengen mellom gutters bruk av dataspill og skoleprestasjoner. Øystein Gilje. Foto: UiO – Mens...

dybdelering-i-lereplanfornyelsen.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

temaer Øystein Gilje, Faglig leder i FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) Overordnet del i et læreplanhistorisk perspektiv. DEL 3B...

Interaction Analysis: Methodological Perspectives on Learning and Communication - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

, 30(13), 1775-1799. Gilje, Øystein. (2010). Multimodal Redesign in Filmmaking Practices: An Inquiry of Young Filmmakers’ Deployment of Semiotic Tools in...

Etter 22.7: Til ungdommen - Oppvekst og politisk danning i det flerkulturelle Norge - Institutt for pedagogikk

det flerkulturelle Norge Ved Øystein Gilje , post doc, pedagogisk forskningsinstitutt, UiO. Med utgangspunkt i et pågående forskningsprosjekt i...

dybdelering.-hva-betyr-det-for-var-praksis.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

digitalisering-dybdelæring-del-4-workshop-høst-2018 DYBDELÆRING - HVA BETYR DET FOR VÅR PRAKSIS? ØYSTEIN GILJE, FAGLIG LEDER I FIKS (FORSKNING...

Bildets betydning for begrepslære - Institutt for pedagogikk

begrepslæring, fra barnetrinnet og helt opp på videregående. Foto: Ark&App Se og lær! I forskningsprosjektet Ark&App har førsteamanuensis Øystein Gilje (ILS) og...

Digitale læremidler og tidlig algebralæring - Institutt for pedagogikk

. Publisert 18. des. 2015 15:56 - Sist endret 8. jan. 2016 13:09 Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter Kontakt Anders Kluge Øystein Gilje Ark&App...

annual-report-for-proted-2018-.pdf - ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning

Centre for Professional Learning in Teacher Education Annual report for 2018 i Vision ProTed`s vision is to promote innovative and relevant teacher ed

Digital skolehverdag øker lærerens betydning - Institutt for pedagogikk

. 2015 16:12 - Sist endret 24. feb. 2015 13:14 Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter Kontakt Prosjektleder Øystein Gilje +47-22858186 oystein.gilje...

Ark&App - Institutt for pedagogikk

Published Jan. 15, 2015 1:05 PM - Last modified Jan. 15, 2015 1:49 PM E-mail this page Share on Facebook Share on Twitter Contact Øystein Gilje +47-22858186...

ILS i media: Spilleglede i idrett og foran skjerm - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

spille dataspill. Nylig intervjuet Asker og Bærum budstikke førsteamanuensis Øystein Gilje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) om...

ILS i media: Bedre Skole - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

ILS i media: Bedre Skole I Bedre Skole nr. 2 2016 bidrar Institutt for lærerutdanning og skoleforsknings Øystein Gilje, Marte Blikstad-Balas, Marit...

dekomp-fon-workshop-dybdelering-program-dag-2-varen-2019.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

i workshopdag 1 høsten 2018. Øystein Gilje beskriver to ulike perspektiver på dybdelæring; hvordan læreren kan legge til rette for dybdelæring og...

ILS i media: Foreldres oppfatninger om tenåringers skjermtid - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

ILS i media: Foreldres oppfatninger om tenåringers skjermtid Øystein Gilje presenterer sammen med kolleger fra Høgskolen i Oslo og Akershus funn fra...

icsei_v_3_final.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

ICSEI_v_3_FINAL Decentralization and the professionalization of teachers Øystein Gilje, University of Oslo Henning Fjørtoft, Norwegian University of...

leremidler-og-arbeidsformer-i-den-digitale-skolen.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

digitalisering_dybdelæring_workshop_del_2_høst_2018 læremidler og arbeidsforsmer i den digitale skolen Øystein Gilje FIKS, UiO ogilje Andre del av...

protokoll.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

for forskning ga en orientering i møtet. c) Status om enheten FIKS: Forskning, innovasjon og kompetanse- utvikling i skolen Ved førsteamanuensis Øystein...

Styringsgsgruppa - Institutt for pedagogikk

. Sten Ludvigsen (UiO) - leder Prosjektleder Dr. Øystein Gilje (UiO) Prof. Ola Erstad (UiO) Dr. Kirsten Sivesind (UiO), Prof. Erik Knain (UMB) Rektor Per...

referat-fra-mote-i-style-240418.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(studentrepresentant). Marie Thorstensen (ILS), Øystein Gilje (ILS) og Hilde Marie Madsø Jacobsen (ILS). Forfall: Kirsti Engelien (ILS) Referent: Line Sletten (UV) Sak 1...

Mer bevisst bruk av læremidler i fremtidens skole? - Institutt for pedagogikk

ressurser for læring, sier Øystein Gilje, prosjektleder i ARK&APP, inntil nylig forsker ved Institutt for pedagogikk og nå førsteamanuensis ved Institutt for...