Søk


Viser treff 121–140 av 228 for «øystein gilje»

Line Ingulfsen - Department of Teacher Education and School Research

representations in science learning. Gilje, Øystein & Ingulfsen, Line (2016). Pictures as mediating artefacts in classroom interaction. Gilje, Øystein; Ingulfsen...

Skoleledelse i teknologirike omgivelser - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

påvirkes av digitale hjelpemidler var også et tema for førsteamanuensis ved FIKS, Øystein Gilje , som tematiserte forholdet mellom teknologi, læremidler og...

Past projects - Faculty of Educational Sciences

for school learning. Ark & App 2013-2015 Project leader: Øystein Gilje The research project Ark & App investigates the use of teaching aids in planning...

Samarbeidet mellom teori og praksis styrkes med et utvidet ressursteam - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

leder Øystein Gilje til Drammen for å snakke med lærerne der om Fagfornyelsen. Nå som de nye læreplanene er klare blir det mye forarbeid som skal skje i...

SEPTEMBER: Måneden som har gått - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

for mer om dette og resten vi har gjort i september! Forelesning for PPU deltid Sammen med faglig leder Øystein Gilje, har våre res surslærere hatt...

referat-style-261120.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

), Petter Weberg (studentrepresentant), Marie Thorstensen (ILS), Kirsti Lyngvær Engelien (ILS), Øystein Gilje (FIKS, for sak 2), Melanie Kirmess (påtroppende...

– Fritidsaktiviteter er viktig for skolegang og utdanningsvalg - Institutt for pedagogikk

Groruddalen. Foto: Øystein Gilje I flere tiår har Groruddalen blitt fremstilt som et sted med mange utfordringer. Siden 2006 har Groruddalsatsingen hatt som ett...

hjemmeskolen-under-korona-pandemien---hva-forskningen-kan-fortelle-.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

››› TEMA: PANDEMI OG HJEMMESKOLE Illustrasjonsfoto: © A dobe Stock BEDRE SKOLE nr. 3/2020 – 32. årgang12 ››› Av Øystein Gilje, Frida Thuen og Bjørn...

Nettbrett fører til færre samtaler i klasserommet - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Nettbrett fører til færre samtaler i klasserommet Førsteamanuensis Øystein Gilje gjestet Ekko Helg for å snakke om elevers og læreres bruk av...

gepp-rapport_15.05.20_fiks.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

GODE EKSEMPLER PÅ PRAKSIS Rapport Undervisning i en-til-en-klasserommet Øystein Gilje, Åslaug Bjerke & Frida Thuen Rapport mai 2020 Utgitt av enhet...

agenda-style-060520.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

lærere - DEKOMP. Ved Øystein Gilje 4. MN og videreutdanning: Profag og utfordringer knyttet til slike prosjekter. Ved Cathrine Tellefsen 5. NOKUTs...

agenda-style-180620.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

; Birgitte Lerheim; Trine Waaktaar; Gunn Enli; Frida Margareta Rasmussen; Tim Henrik Selvåg; Tone Fredsvik Gregers; Øystein Gilje[j.m.vestol@uv.uio.no...

protokoll-2020-12-10.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

FORSKNING, INNOVASJON OG KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN Presentasjon v/faglig leder/professor Øystein Gilje Vedtak: Fakultetsstyret takker faglig leder...

Digital dømmekraft inn på læreplanen - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Digital dømmekraft inn på læreplanen Førsteamanuensis ved ILS, Øystein Gilje kommer med råd til politikerne om innføringen av digital kompetanse og...

referat-style-230920.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Weberg (studentrepresentant), Marie Thorstensen (ILS), Kirsti Lyngvær Engelien (ILS), Øystein Gilje (FIKS, for sak 2). Forfall: Ingen Referent: Line...

egenevaluering_fiks_til_fakultetsstyremote_10_12_2020.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

og i dekanmøte (der alle fakultetene og toppledelsen deltar). Hilde M. Jacobsen og Øystein Gilje, begge ved ILS, ble rekruttert til funksjonen som...

Godt samarbeid inspirerer Teach First-studentene - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, Øystein Gilje har erfart at kandidatene jobber hardt for å lykkes gjennom begge årene: – Det mest imponerende er den store innsatsen disse nyutdannede...

Kunnskapsbasen sørger for faglig påfyll - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

over det kunnskapsgrunnlaget vi bygger vårt arbeid med kompetanseutvikling på, sier Øystein Gilje. Han er opptatt av at denne kunnskapen er tilgjengelig...

avhandling-frones_2017.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

daglige lynkollokvier og figurdesign. Takk til Øystein Gilje og Michael Tengberg for gode underveislesninger som har gitt denne avhandlingen retning. Takk...

referat-style-060520.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Fosshaug (LOS), Øystein Gilje (FIKS, for sak 2). Forfall: Ingen Referent: Line Sletten Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden...