Søk


Viser treff 121–140 av 202 for «øystein gilje»

referat-style-180919.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

: Orientering fra FIKS Øystein Gilje orienterte om status for FIKS. For ett år siden besto FIKS av en administrativ og en faglig, men er nå oppe i fem personer på...

Ungdomsliv og læring i Groruddalen - Institutt for pedagogikk

sted: Ungdomsliv og læring i Groruddalen 20. sep. 2016 18:00 – 20:00 , Litteraturhuset, rom Nedjma Foto: Øystein Gilje I godt over ett år har fire...

hjemmeskolen-under-korona-pandemien---hva-forskningen-kan-fortelle-.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

››› TEMA: PANDEMI OG HJEMMESKOLE Illustrasjonsfoto: © A dobe Stock BEDRE SKOLE nr. 3/2020 – 32. årgang12 ››› Av Øystein Gilje, Frida Thuen og Bjørn...

Ark&App - Institutt for pedagogikk

Published Jan. 15, 2015 1:05 PM - Last modified Jan. 15, 2015 1:49 PM E-mail this page Share on Facebook Share on Twitter Contact Øystein Gilje +47-22858186...

1-inga-bostad-presentasjon-koronagenerasjonen.pdf - Institutt for pedagogikk

, CELL, UiO 14:15-14:30 Kommentar fra Øystein Gilje, FIKS, UiO 14:30-15:30 Plenumdiskusjon med bidragsyterne 15:30 Avslutning v/ Sverre Tveit...

26. september 2018 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

. Orientering blir gitt i møtet. c) Status om enheten FIKS: Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling I skolen Ved førsteamanuensis Øystein Gilje d) Veiledende...

Digital skolehverdag øker lærerens betydning - Institutt for pedagogikk

. 2015 16:12 - Sist endret 24. feb. 2015 13:14 Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter Kontakt Prosjektleder Øystein Gilje +47-22858186 oystein.gilje...

Internasjonal forskning i samspill med praksis i skolen - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

forske på samspillet mellom forskning og praksis, så jeg gleder meg til konferansen på fredag, sier faglig leder i FIKS, Øystein Gilje, om de fire...

Le savoir en mouvement à travers les contextes d’apprentissage (KnowMo): Enquête sur les pratiques de savoir à l'école et en dehors - Department of Education

Twitter Contact Ola Erstad Email: ola.erstad@iped.uio.no Téléphone: +47-22855216 Participants Ola Erstad Øystein Gilje Kenneth Silseth Ingrid Smette Åse...

Etter 22.7: Til ungdommen - Oppvekst og politisk danning i det flerkulturelle Norge - Institutt for pedagogikk

det flerkulturelle Norge Ved Øystein Gilje , post doc, pedagogisk forskningsinstitutt, UiO. Med utgangspunkt i et pågående forskningsprosjekt i...

Slik er barn og unges læringsliv i Groruddalen - Institutt for pedagogikk

Groruddalsatsingen hatt som ett av sine hovedmål å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge. Foto: Øystein Gilje Men, hvordan skapes et læringsliv i Groruddalen...

Tar internasjonal føring med nytt blikk på kunnskap og læring - Institutt for pedagogikk

at flere av bidragsyterne er IPED- forskere. Kenneth Silseth og Hans Christian Arnseth tar for seg sammenhengen mellom læring og identitet, Øystein...

Conference: The subject renewal and decentralized competence development - Faculty of Educational Sciences

Library’s foyer. 09.00 - 09.30: Welcome speech in Auditorium 1 by Sten Ludvigsen and Øystein Gilje 09.30 - 10.20: Professor Catherine Snow, Harvard University...

UV-fakultetet koordinerer ny satsing på UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

høgskolesektoren (UH-sektoren). Det skaper nye muligheter for en rekke fagmiljøer ved UiO. Førsteamanuensis Øystein Gilje og prosjektleder Hilde Madsø Jacobsen skal...

Styringsgsgruppa - Institutt for pedagogikk

. Sten Ludvigsen (UiO) - leder Prosjektleder Dr. Øystein Gilje (UiO) Prof. Ola Erstad (UiO) Dr. Kirsten Sivesind (UiO), Prof. Erik Knain (UMB) Rektor Per...

annual-report-ProTed-2019.pdf - ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning

Microsoft Word - Annual Report for 2019.docx Centre for Professional Learning in Teacher Education Annual report for 2019 i Vision ProTed`s vision is

Studentene møter forskning fra dag 1 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis Øystein Gilje - Hvorfor smiler alltid elevene foran skjermen? Førsteamanuensis Anett Kaale - Barnet har autisme. Hva gjør vi? Postdoktor Stefan...

Digitale læremidler og tidlig algebralæring - Institutt for pedagogikk

. Publisert 8. jan. 2016 14:19 - Sist endret 9. mai 2016 14:21 Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter Kontakt Anders Kluge Øystein Gilje Ark&App...

UV9401 Methodologies of studying transforming literacies - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

research group. Organisers : Professor Ola Erstad, Dr. Øystein Gilje and professor Sten Ludvigsen. Lecturers :, Professor Carey Jewitt MODE, IoE, University...

arkapp_syntese_endelig_til_trykk.pdf - Institutt for pedagogikk

Med ARK&APP Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer Øystein Gilje, Line Ingulfsen, Jan A. Dolonen, Anniken Furberg...