Søk


Viser treff 121–140 av 182 for «øystein gilje»

Studentene møter forskning fra dag 1 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis Øystein Gilje - Hvorfor smiler alltid elevene foran skjermen? Førsteamanuensis Anett Kaale - Barnet har autisme. Hva gjør vi? Postdoktor Stefan...

UV9401 Methodologies of studying transforming literacies - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

research group. Organisers : Professor Ola Erstad, Dr. Øystein Gilje and professor Sten Ludvigsen. Lecturers :, Professor Carey Jewitt MODE, IoE, University...

Digitale læremidler og tidlig algebralæring - Institutt for pedagogikk

. Publisert 8. jan. 2016 14:19 - Sist endret 9. mai 2016 14:21 Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter Kontakt Anders Kluge Øystein Gilje Ark&App...

Læringsliv for fremtidens næringsliv - Institutt for pedagogikk

læringsmål ned over hodet, er bedre rustet til å velge yrkesvei i fremtiden", sier forskerne Ola Erstad, Øystein Gilje, og Hans Christian Arnseth. I en kronikk...

arkapp_syntese_endelig_til_trykk.pdf - Institutt for pedagogikk

Med ARK&APP Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer Øystein Gilje, Line Ingulfsen, Jan A. Dolonen, Anniken Furberg...

Blodets omløp på skjerm og papir - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

naturfag er den siste av tre case i dette faget. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og ledes av førsteamanuensis Øystein Gilje ved...

“It is good exercise….and it’s pretty exciting” - Institutt for pedagogikk

viser at svært enkle læremidler kan skape gode muntlige interaksjoner i klasserommet. Sammen med prosjektleder i Ark&App, førsteamanuensis Øystein Gilje...

“It is good exercise….and it’s pretty exciting” - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

muntlige interaksjoner i klasserommet. Sammen med prosjektleder i Ark&App, førsteamanuensis Øystein Gilje (ILS) og forskningsassistent Line Ingulfsen, på...

Bildets betydning for begrepslære - Institutt for pedagogikk

begrepslæring, fra barnetrinnet og helt opp på videregående. Foto: Ark&App Se og lær! I forskningsprosjektet Ark&App har førsteamanuensis Øystein Gilje (ILS) og...

Open seminar: Creativity, Identity and Learning in the Arts - Department of Education

. 11:00-11:15 Discussion 11:15-12:00 The Making of a Filmmaker: Figured World and Curatorship in Early Careers Øystein Gilje & Linn M. Groeng, Department...

Lærende liv, snart på arabisk - Institutt for pedagogikk

identitet, Øystein Gilje skriver om unge filmskapere, kreativitet og identitet og hvordan filmskaping på fritiden danner et læringsløp frakoblet skolen. Selv...

Kan vi spille oss til bedre læringsutbytte? - Institutt for pedagogikk

undervisningen, men det betyr ikke at alle spill gir det læringsutbyttet skolen måler. Av Anders Kluge, Jan A. Dolonen og prosjektleder i Ark&App, Øystein Gilje...

style-referat-010318.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(studentrepresentant). Kirsti Engelien (ILS), Marie Thorstensen (ILS), Øystein Gilje (ILS) og Hilde Marie Madsø Jacobsen (ILS). Forfall: ingen Referent: Line Sletten (UV...

agenda-style-240418.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

-satsing – status og framdrift Øystein Gilje og Hilde Marie Madsø Jacobsen deltar i møtet. Notat ettersendes. Sak 3: Kobling forskning/utdanning i...

referat-fra-mote-i-style-161117.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

2019. NFR skal ha ansvar for fou-midler. Det er en ny søknadsrunde i februar/mars. Øystein Gilje ved ILS blir prosjektleder fra 1.1.18, med administrativ...

agenda-og-sakspapirer-til-mote-i-style-010318.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(diskusjonssak): EVU-enhet Øystein Gilje og Hilde Marie Madsø Jacobsen deltar i møtet, og gir en presentasjon av status for arbeidet med desentralisert...

rapport-10-samfunnsfag-5-kl.pdf - Institutt for pedagogikk

Kartlære og begreper i Østlandets geografi ØYSTEIN GILJE, LINE INGULFSEN OG KAJA VEMBE SWENSEN Kartlære og begreper i Østlandets geografi En...

rapport-11-mat-5-kl.pdf - Institutt for pedagogikk

Universitetet i Oslo. Prosjektet ARK&APP ledes av forsker Øystein Gilje ved UiO. Prosjektleder Leder av styringsgruppa Øystein Gilje Sten Ludvigsen Oslo, desember...

referat-styremote-28.11.2017.nett.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

dekanatet har besluttet å opprette en liten enhet på fakultetet. Øystein Gilje trer inn i stilling som faglig leder. Hilde M. M Jacobsen trer inn som...

rapport-1-engelsk-2014-07-mars.pdf - Institutt for pedagogikk

ledet av professor Sten Ludvigsen ved Universitetet i Oslo. Prosjektet ARK&APP ledes av forsker Øystein Gilje ved UiO. Prosjektleder Leder av...