Søk


Viser treff 121–140 av 194 for «øystein gilje»

Digital skolehverdag øker lærerens betydning - Institutt for pedagogikk

. 2015 16:12 - Sist endret 24. feb. 2015 13:14 Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter Kontakt Prosjektleder Øystein Gilje +47-22858186 oystein.gilje...

Ark&App - Institutt for pedagogikk

Published Jan. 15, 2015 1:05 PM - Last modified Jan. 15, 2015 1:49 PM E-mail this page Share on Facebook Share on Twitter Contact Øystein Gilje +47-22858186...

ILS i media: Spilleglede i idrett og foran skjerm - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

spille dataspill. Nylig intervjuet Asker og Bærum budstikke førsteamanuensis Øystein Gilje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) om...

ILS i media: Bedre Skole - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

ILS i media: Bedre Skole I Bedre Skole nr. 2 2016 bidrar Institutt for lærerutdanning og skoleforsknings Øystein Gilje, Marte Blikstad-Balas, Marit...

Kan vi spille oss til bedre læringsutbytte? - Institutt for pedagogikk

undervisningen, men det betyr ikke at alle spill gir det læringsutbyttet skolen måler. Av Anders Kluge, Jan A. Dolonen og prosjektleder i Ark&App, Øystein Gilje...

ILS i media: Foreldres oppfatninger om tenåringers skjermtid - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

ILS i media: Foreldres oppfatninger om tenåringers skjermtid Øystein Gilje presenterer sammen med kolleger fra Høgskolen i Oslo og Akershus funn fra...

annual-report-for-proted-2018-.pdf - ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning

Centre for Professional Learning in Teacher Education Annual report for 2018 i Vision ProTed`s vision is to promote innovative and relevant teacher ed

Styringsgsgruppa - Institutt for pedagogikk

. Sten Ludvigsen (UiO) - leder Prosjektleder Dr. Øystein Gilje (UiO) Prof. Ola Erstad (UiO) Dr. Kirsten Sivesind (UiO), Prof. Erik Knain (UMB) Rektor Per...

dekomp-fon-workshop-dybdelering-program-dag-2-varen-2019.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

i workshopdag 1 høsten 2018. Øystein Gilje beskriver to ulike perspektiver på dybdelæring; hvordan læreren kan legge til rette for dybdelæring og...

icsei_v_3_final.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

ICSEI_v_3_FINAL Decentralization and the professionalization of teachers Øystein Gilje, University of Oslo Henning Fjørtoft, Norwegian University of...

Studentene møter forskning fra dag 1 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis Øystein Gilje - Hvorfor smiler alltid elevene foran skjermen? Førsteamanuensis Anett Kaale - Barnet har autisme. Hva gjør vi? Postdoktor Stefan...

Mer bevisst bruk av læremidler i fremtidens skole? - Institutt for pedagogikk

ressurser for læring, sier Øystein Gilje, prosjektleder i ARK&APP, inntil nylig forsker ved Institutt for pedagogikk og nå førsteamanuensis ved Institutt for...

UV9401 Methodologies of studying transforming literacies - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

research group. Organisers : Professor Ola Erstad, Dr. Øystein Gilje and professor Sten Ludvigsen. Lecturers :, Professor Carey Jewitt MODE, IoE, University...

Digitale læremidler og tidlig algebralæring - Institutt for pedagogikk

. Publisert 8. jan. 2016 14:19 - Sist endret 9. mai 2016 14:21 Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter Kontakt Anders Kluge Øystein Gilje Ark&App...

Læringsliv for fremtidens næringsliv - Institutt for pedagogikk

læringsmål ned over hodet, er bedre rustet til å velge yrkesvei i fremtiden", sier forskerne Ola Erstad, Øystein Gilje, og Hans Christian Arnseth. I en kronikk...

Blodets omløp på skjerm og papir - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

naturfag er den siste av tre case i dette faget. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og ledes av førsteamanuensis Øystein Gilje ved...

arkapp_syntese_endelig_til_trykk.pdf - Institutt for pedagogikk

Med ARK&APP Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer Øystein Gilje, Line Ingulfsen, Jan A. Dolonen, Anniken Furberg...

“It is good exercise….and it’s pretty exciting” - Institutt for pedagogikk

viser at svært enkle læremidler kan skape gode muntlige interaksjoner i klasserommet. Sammen med prosjektleder i Ark&App, førsteamanuensis Øystein Gilje...

“It is good exercise….and it’s pretty exciting” - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

muntlige interaksjoner i klasserommet. Sammen med prosjektleder i Ark&App, førsteamanuensis Øystein Gilje (ILS) og forskningsassistent Line Ingulfsen, på...

Bildets betydning for begrepslære - Institutt for pedagogikk

begrepslæring, fra barnetrinnet og helt opp på videregående. Foto: Ark&App Se og lær! I forskningsprosjektet Ark&App har førsteamanuensis Øystein Gilje (ILS) og...