Søk


Viser treff 141–160 av 196 for «øystein gilje»

Bildets betydning for begrepslære - Institutt for pedagogikk

begrepslæring, fra barnetrinnet og helt opp på videregående. Foto: Ark&App Se og lær! I forskningsprosjektet Ark&App har førsteamanuensis Øystein Gilje (ILS) og...

Open seminar: Creativity, Identity and Learning in the Arts - Department of Education

. 11:00-11:15 Discussion 11:15-12:00 The Making of a Filmmaker: Figured World and Curatorship in Early Careers Øystein Gilje & Linn M. Groeng, Department...

icsei_v_3_final.pdf - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

ICSEI_v_3_FINAL Decentralization and the professionalization of teachers Øystein Gilje, University of Oslo Henning Fjørtoft, Norwegian University of...

Lærende liv, snart på arabisk - Institutt for pedagogikk

identitet, Øystein Gilje skriver om unge filmskapere, kreativitet og identitet og hvordan filmskaping på fritiden danner et læringsløp frakoblet skolen. Selv...

protokoll.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

for forskning ga en orientering i møtet. c) Status om enheten FIKS: Forskning, innovasjon og kompetanse- utvikling i skolen Ved førsteamanuensis Øystein...

kluge_teknologi_ark_app_2016.pdf - Institutt for pedagogikk

, arbeidsformer, undervisning og læringsutbytte for elever og for lærere. De tre rapportene er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Øystein Gilje, Kari Anne...

referat-fra-mote-i-style-240418.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(studentrepresentant). Marie Thorstensen (ILS), Øystein Gilje (ILS) og Hilde Marie Madsø Jacobsen (ILS). Forfall: Kirsti Engelien (ILS) Referent: Line Sletten (UV) Sak 1...

style-referat-010318.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(studentrepresentant). Kirsti Engelien (ILS), Marie Thorstensen (ILS), Øystein Gilje (ILS) og Hilde Marie Madsø Jacobsen (ILS). Forfall: ingen Referent: Line Sletten (UV...

agenda-style-240418.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

-satsing – status og framdrift Øystein Gilje og Hilde Marie Madsø Jacobsen deltar i møtet. Notat ettersendes. Sak 3: Kobling forskning/utdanning i...

referat-fra-mote-i-style-161117.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

2019. NFR skal ha ansvar for fou-midler. Det er en ny søknadsrunde i februar/mars. Øystein Gilje ved ILS blir prosjektleder fra 1.1.18, med administrativ...

agenda-og-sakspapirer-til-mote-i-style-010318.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(diskusjonssak): EVU-enhet Øystein Gilje og Hilde Marie Madsø Jacobsen deltar i møtet, og gir en presentasjon av status for arbeidet med desentralisert...

rapport-4-case-matematikk-2014-04-11.pdf - Institutt for pedagogikk

ledes av forsker Øystein Gilje ved UiO. Prosjektleder Leder av styringsgruppa Øystein Gilje Sten Ludvigsen Oslo, februar, 2014. http://www.uv.uio.no/iped...

rapport-1-engelsk-2014-07-mars.pdf - Institutt for pedagogikk

ledet av professor Sten Ludvigsen ved Universitetet i Oslo. Prosjektet ARK&APP ledes av forsker Øystein Gilje ved UiO. Prosjektleder Leder av...

referat-styremote-28.11.2017.nett.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

dekanatet har besluttet å opprette en liten enhet på fakultetet. Øystein Gilje trer inn i stilling som faglig leder. Hilde M. M Jacobsen trer inn som...

referat-styremote-14.4-.2015.nett.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

: Innstilling fra styret 14.4 2 førsteamanuensis pedagogikk Tilbud sendt Jan Grannäs, Eline Wiese og Øystein Gilje (Jan Grannäs har takket nei) Førsteamanuensis...

protokoll_ekstraordinert-mote.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

. Stilling 3: Øystein Gilje tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, fra den...

rapport-12-nat-5-kl.pdf - Institutt for pedagogikk

ARK&APP ledes av førsteamanuensis Øystein Gilje ved UiO. Prosjektleder Leder av styringsgruppa Øystein Gilje Sten Ludvigsen Oslo, desember 2015. http...

rapport-11-mat-5-kl.pdf - Institutt for pedagogikk

Universitetet i Oslo. Prosjektet ARK&APP ledes av forsker Øystein Gilje ved UiO. Prosjektleder Leder av styringsgruppa Øystein Gilje Sten Ludvigsen Oslo, desember...

desember2004.pdf - Institutt for pedagogikk

valget. Følgende er valgt: Representanter: Vararepresentanter: Kristin Vasbø 1. Øystein Gilje 2. Knut G. Andersen C GODKJENNING AV VALG FRA GRUPPEN TEKNISK...

september2007.pdf - Institutt for pedagogikk

REFERAT FRA STYREMØTE 21. SEPTEMBER 2007 Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Masuoud Ebrahimnejad, Øystein Gilje, Ulf Grefsgård, Emil Trygve Hasle (vara...