Søk


Viser treff 1–20 av 108 for «øystein gilje»

Ansatte - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Ansatte Øystein Gilje er professor i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger...

Multimodale lærings- og vurderingsformer (MuLVu) - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, FIKS Henning Fjørtoft , Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Siv Gamlem , Høgskulen i Volda Øystein Gilje , FIKS Susanne Kaaløy , Bærum kommune...
Treff fra uio.no

MarIus - alle utgåver - Nordisk institutt for sjørett

Hva er vurderingskompetanse? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

/10.1016/j.tate.2016.05.010 . Av Øystein Gilje, professor og Åslaug Bjerke, forskningsassistent Publisert 6. juli 2021 10:39 - Sist endret 23. sep. 2021 12...

Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER) - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Kersting Marianne Ødegaard Marthe Wiseth Fundingsrud Martin Lee Müller Ole Andreas Kvamme Sigrid Ernstsen Silje Førland Erdal Øystein Gilje Detaljert...

Digitalisering i skolen - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

? Hjemmeskolen under korona-pandemien - hva forskningen kan fortelle (pdf) av Øystein Gilje, Bjørn Bolstad og Frida Thuen

Dybdelæring - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

i sammenheng med fagfornyelsen. Tekstene du finner på denne siden er basert på en artikkel publisert i Bedre skole 2018 (PDF) skrevet av Øystein Gilje...

Om FIKS - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

(EVU)? Kontaktinformasjon til UH-miljøer i DeKomp Ansatte i FIKS Kontakt oss i FIKS Øystein Gilje , faglig leder Bjørn Bolstad , seniorrådgiver Roshenek...

Våre partnerskap - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

, Rådgiver Jo-Rasmus Holth Zachariassen , Rådgiver Involverte personer fra FIKS og UiO: Øystein Gilje, Terje Stokke Nørving og Bjørn Bolstad Silje Ween...

Digital hjemmeundervisning - en samleside - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

hjemmeundervisning under korona-pandemien FIKS reflekterer Hjemmeskolen under korona-pandemien - hva forskningen kan fortelle (pdf) av Øystein Gilje, Bjørn Bolstad og...

Video: Hva er dybdelæring? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Video: Hva er dybdelæring? Her vil du finne fire videoer fra en forelesning om dybdelæring av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje. Video én tar for...

Webinar - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

. Webinaret hadde innlegg fra: Øystein Gilje , faglig leder i FIKS Ann S. Michaelsen, skoleleder ved Sandvika videregående skole i Bærum kommune og ressursleder...

Kontaktinformasjon - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

-prosjektet Øystein Gilje Telefon: 22 85 81 86 Mobiltelefon: 41 21 71 41 E-post: oystein.gilje@uv.uio.no Seniorrådgiver Kan svare på følgende: - Forespørsler...

Doktorgrader ved Institutt for pedagogikk 2000 - 2021 - Institutt for pedagogikk

. Ingerid Straume Politikken og det imaginære.Cornelius Castoriadis’ bidrag til et politisk danningsbegrep. Cand.polit. Øystein Gilje Mode, Mediation and...

Faglig frokost: LK20 og organisering - trenger skolen en ny struktur? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

08:30 - 08:40 Innledning ved Øystein Gilje, faglig leder i FIKS 08:40 - 09:25 Innledere Ruth Jensen og Ann Elisabeth Gunnulfsen , begge

Lytt til FIKS i sommer - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

der møtte Eli Tronsmo for å snakke om utvikling av profesjonsfellesskap . I podcasten Skolesnakk ble Øystein Gilje intervjuet om de varige endringene...

Læremidler og teknologi - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

undersøkelser. Teksten er skrevet av professor Øystein Gilje. Foto: Shane Colvin/UiO Teksten oppdateres jevnlig. Denne versjonen er fra 02.04.2020. Den nye...

Webinar: LK20 og organisering - trenger skolen en ny struktur? - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Øystein Gilje, faglig leder i FIKS, fungerer som programleder. Tidligere webinarer Planlegg for helhet og...

Andre - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Andre Øystein Gilje & Ingunn Bremnes Stubdal (2020) Digitalt arbeid med Multimodale tekster. Bedre skole. Publisert 5. sep. 2021 08:46 - Sist endret...

Presentasjoner - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Presentasjoner Øystein Gilje, Henning Fjørtoft, Eli Tronsmo, Åslaug Bjerke, Line Ingulfsen & Sigrid Ørevik (2021) Assessment practices of multimodal...

Digitalisering i skolen - hva viser forskning og erfaring så langt? - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen), Øystein Gilje og skoleleder og ressursleder ved FIKS, Ann Michaelsen. Programleder: Elise...