Søk


Viser treff 1–20 av 76 for «øystein gilje»

Professorforelesning: Øystein Gilje - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Professorforelesning: Øystein Gilje Øystein Gilje foreleser i forbindelse med opprykk til professor. Mer informasjon kommer. Tid og sted...

Program Skolelederdagen 2021 - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Ottesen og Ann Elisabeth Gunnulfsen (ILS, UiO) 10.00-10.30 Key Note 2: Å lede fellesskapsprosesser. Når fungerer det på sitt beste? Eli Tronsmo og Øystein...
Treff fra uio.no

Programmering i skolen – hvor står vi, og hvor skal vi? - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Presse- og samfunnskontakter ved UV - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen Øystein Gilje , senterleder E-post: oystein.gilje@ils.uio.no Telefon: 22 85 81 86 Kontakt ved LINK...

Digitale spor og avsporinger – kan vi lykkes med digital pedagogikk? - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

du: Øystein Gilje: En digital enhet til hver elev – hvilken endring skaper det? I løpet av de siste fem årene har de fleste grunnskoleelever fått sin...

– Dette skulle jeg gjerne hatt i alle skolebøkene mine! - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

å utvides med digitale visualiseringer ved hjelp av "augmented reality". Professor Øystein Gilje er intervjuet i saken som handler om digitalisering...

Keynotes Skolelederedagen 2021 - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

. Nielsen/ ILS). Keynote: Å lede fellesskapsprosesser. Når fungerer det på sitt beste? Postdoktor Eli Tronsmo (ILS) og professor Øystein Gilje (ILS) Abstract...

Tidligere konferanser - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

digitale skolen Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Parallellsesjoner Sesjon A: Spillbasert læring...

Elevenes leseforståelse er redusert: Å lese på skjerm gir mindre læring - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, som regel et nettbrett, påpeker professor Øystein Gilje . Han bidrar i en sak om leseforståelse og digitalisering i temautgaven av forskningsmagasinet...

Styremøtet 10. desember 2020 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

, INNOVASJON OG KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN Presentasjon v/faglig leder/professor Øystein Gilje Bakgrunnsdokument: Egenevaluering SAK 8: OPPSUMMERING AV STYRETS...

Fagfornyelsen går som planlagt denne høsten - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

som tok til ordet for at fagfornyelsen burde gå som planlagt var professor Øystein Gilje. Han mente at mange skoleledere og lærere rundt om i landet var...

Vil ha både brett og blokk - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

nettbrett, pc og Chromebook brukes side om side med trykte lære- og skrivebøker, uttaler Øystein Gilje. Professor Øystein Gilje og professor Marte Blikstad...

gilje_skolelederdagen_13_9.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

GILJE_skolelederdagen_13_9 Læremiddelvalg og praksis i den digital skolen Øystein Gilje, universitetet i Oslo 13. september.2019 #kopinor @UiO_FIKS...

referat-style-030321.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

• Regionale arbeidsgrupper: • Akershus: Øystein Gilje, leder av FIKS, vara: Bjørn Bolstad • Viken fylkeskommune: Øystein Gilje, leder av FIKS, vara: Bjørn...

Prøveundervisning til professor i pedagogikk - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Gudmundsdottir, UiO. Kl. 9.30-10.00 Førsteamanuensis Alfredo Jornet Gil, UiO 26. februar, rom UE32 Niels Henrik Abels hus, Kl. 9.00-9.30 Førsteamanuensis Øystein...

Prøveundervisning til professor i pedagogikk - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Gudmundsdottir, UiO. Kl. 9.30-10.00 Førsteamanuensis Alfredo Jornet Gil, UiO 26. februar, rom UE32 Niels Henrik Abels hus, Kl. 9.00-9.30 Førsteamanuensis Øystein...

Prøveundervisning til professor i pedagogikk - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Gudmundsdottir, UiO. Kl. 9.30-10.00 Førsteamanuensis Alfredo Jornet Gil, UiO 26. februar, rom UE32 Niels Henrik Abels hus, Kl. 9.00-9.30 Førsteamanuensis Øystein...

referat-style-261120.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

), Petter Weberg (studentrepresentant), Marie Thorstensen (ILS), Kirsti Lyngvær Engelien (ILS), Øystein Gilje (FIKS, for sak 2), Melanie Kirmess (påtroppende...

Nettbrett fører til færre samtaler i klasserommet - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Nettbrett fører til færre samtaler i klasserommet Førsteamanuensis Øystein Gilje gjestet Ekko Helg for å snakke om elevers og læreres bruk av...

Skoleledelse i teknologirike omgivelser - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

påvirkes av digitale hjelpemidler var også et tema for førsteamanuensis ved FIKS, Øystein Gilje , som tematiserte forholdet mellom teknologi, læremidler og...

Digital dømmekraft inn på læreplanen - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Digital dømmekraft inn på læreplanen Førsteamanuensis ved ILS, Øystein Gilje kommer med råd til politikerne om innføringen av digital kompetanse og...