Søk


Viser treff 21–40 av 64 for «øystein gilje»

ILS i media: Bedre Skole - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

ILS i media: Bedre Skole I Bedre Skole nr. 2 2016 bidrar Institutt for lærerutdanning og skoleforsknings Øystein Gilje, Marte Blikstad-Balas, Marit...

ILS i media: Foreldres oppfatninger om tenåringers skjermtid - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

ILS i media: Foreldres oppfatninger om tenåringers skjermtid Øystein Gilje presenterer sammen med kolleger fra Høgskolen i Oslo og Akershus funn fra...

annual-report-for-proted-2018-.pdf - ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning

Centre for Professional Learning in Teacher Education Annual report for 2018 i Vision ProTed`s vision is to promote innovative and relevant teacher ed

Studentene møter forskning fra dag 1 - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis Øystein Gilje - Hvorfor smiler alltid elevene foran skjermen? Førsteamanuensis Anett Kaale - Barnet har autisme. Hva gjør vi? Postdoktor Stefan...

Lærende liv, snart på arabisk - Institutt for pedagogikk

identitet, Øystein Gilje skriver om unge filmskapere, kreativitet og identitet og hvordan filmskaping på fritiden danner et læringsløp frakoblet skolen. Selv...

protokoll.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

for forskning ga en orientering i møtet. c) Status om enheten FIKS: Forskning, innovasjon og kompetanse- utvikling i skolen Ved førsteamanuensis Øystein...

referat-fra-mote-i-style-240418.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(studentrepresentant). Marie Thorstensen (ILS), Øystein Gilje (ILS) og Hilde Marie Madsø Jacobsen (ILS). Forfall: Kirsti Engelien (ILS) Referent: Line Sletten (UV) Sak 1...

style-referat-010318.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(studentrepresentant). Kirsti Engelien (ILS), Marie Thorstensen (ILS), Øystein Gilje (ILS) og Hilde Marie Madsø Jacobsen (ILS). Forfall: ingen Referent: Line Sletten (UV...

agenda-style-240418.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

-satsing – status og framdrift Øystein Gilje og Hilde Marie Madsø Jacobsen deltar i møtet. Notat ettersendes. Sak 3: Kobling forskning/utdanning i...

referat-fra-mote-i-style-161117.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

2019. NFR skal ha ansvar for fou-midler. Det er en ny søknadsrunde i februar/mars. Øystein Gilje ved ILS blir prosjektleder fra 1.1.18, med administrativ...

agenda-og-sakspapirer-til-mote-i-style-010318.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(diskusjonssak): EVU-enhet Øystein Gilje og Hilde Marie Madsø Jacobsen deltar i møtet, og gir en presentasjon av status for arbeidet med desentralisert...

referat-styremote-28.11.2017.nett.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

dekanatet har besluttet å opprette en liten enhet på fakultetet. Øystein Gilje trer inn i stilling som faglig leder. Hilde M. M Jacobsen trer inn som...

referat-styremote-14.4-.2015.nett.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

: Innstilling fra styret 14.4 2 førsteamanuensis pedagogikk Tilbud sendt Jan Grannäs, Eline Wiese og Øystein Gilje (Jan Grannäs har takket nei) Førsteamanuensis...

protokoll_ekstraordinert-mote.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

. Stilling 3: Øystein Gilje tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, fra den...

desember2004.pdf - Institutt for pedagogikk

valget. Følgende er valgt: Representanter: Vararepresentanter: Kristin Vasbø 1. Øystein Gilje 2. Knut G. Andersen C GODKJENNING AV VALG FRA GRUPPEN TEKNISK...

september2007.pdf - Institutt for pedagogikk

REFERAT FRA STYREMØTE 21. SEPTEMBER 2007 Tilstede: Vibeke Grøver Aukrust, Masuoud Ebrahimnejad, Øystein Gilje, Ulf Grefsgård, Emil Trygve Hasle (vara...

sak-02.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Eggen, Øystein Gilje, Berit Karseth (dekan), Monica Melby-Lervåg (observatør), Andreas Lund, Ulf P. Lundgren, Solveig-Alma Halaas Lyster, Eli Ottesen...

referat-styremote-211112.pdf - Institutt for pedagogikk

, Bodil S. Olaussen (vara for Ivar Bråten), Karl Øyvind Jordell (vara for Svein Egil Vestre), Øystein Gilje (vara for Sverre Tveit), Ulf Tero Grefsgård...

endelig-protokoll-180914.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Hind. Forfall: Øystein Gilje (Ellen Brinchmann vara) og Solveig-Alma Halaas Lyster Sak 0/1: GODKJENNING AV DAGSORDEN Vedtak: Dagsorden ble godkjent. Sak...

endelig-protokoll-110414.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

adm.: Fakultetsdirektør Bård Kjos, ass. fakultetsdirektør Solveig B. Løland og Berna Hind. Forfall: Øystein Gilje, Monica Melby-Lervåg (observatør...