Søk


Viser treff 1–3 av 3 for «øysteins gilje»

Ola Andres Erstad - Institutt for pedagogikk

Digital Turn. Peter Lang Publishing Group . ISSN 978-1433129117. s. 89–107. Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2016). Authenticity, agency and enterprise...

Anders Mørch - Institutt for pedagogikk

Anders Mørch Professor - Institutt for pedagogikk English version of this page E-post anders.morch@iped.uio.no Telefon +47 22840713 Mobiltelefon +47-4
Treff fra uio.no

Barnehage, skole og utdanning: Relevante UiO-forskere - Universitetet i Oslo

Undervisning og vurdering - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

medbestemmelse over ulike faktorer i sitt arbeid med et fagstoff. Øystein Gilje (2022) presenterer en matrise som viser at elever kan få ulike grader av frihet...