Personer med emneord «ALMA»

Navn Telefon E-post Emneord
Bekken, Anne Gunn Berge Hovedbibliotekar +47 22859497 a.g.b.bekken@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Lån, Publikumstjenester, Publikumsarbeid
Brenna, Liv Spesialbibliotekar +47 23074426 liv.brenna@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Alma
Båum, Anne Rådgiver +47 23074409 anne.baum@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Fjernlån, Personaladministrasjon, SapUiO
Bøgh, Tone Christine Hovedbibliotekar +47 22844381 +47 95724675 (mob) t.c.bogh@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Jafarzadeh, Shahin Forsker +47 22856504 shahin.jafarzadeh@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, Observasjoner, Solteleskopet SST, IRIS, ALMA, SUNRISE
Løchsen, Kirsti Avdelingsleder +47 22852191 kirsti.lochsen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Alma, Regnskap, Veiledning
Munthe, Anette Hovedbibliotekar +47 22844310 +47 99383824 (mob) anette.munthe@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Katalogisering
Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47 23074473 irene.refsland@ub.uio.no Bibliotek, Alma, EndNote, E-bøker, E-tidsskrifter, Reference Manager
Rostgaard, Christine Seniorrådgiver +47 22844004 christine.rostgaard@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Skage, Lasse Spesialbibliotekar +47 22852195 lasse.skage@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Tilvekst, Nederlandsk
Sørlie, Marit Hovedbibliotekar +47 91357651 (mob) marit.sorlie@ub.uio.no tidsskrifter, Bibliotek, samlinger, innkjøp, Alma, E-bøker
Trætteberg, Kjartan Holm Hovedbibliotekar kjartht@ub.uio.no Bibliotek, Alma
Zaborowski, Ida Maria Hovedbibliotekar +47 22855266 i.m.zaborowski@ub.uio.no Bibliotek, Innkjøp, Veiledning, Alma, Akkvisisjon, Tilvekst