Personer med emneord «Administrativ ledelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Houben, Katerina Administrativ leder / administrativ koordinator, QUINT 48193789 (mob) katerina.houben@ils.uio.no Administrativ ledelse, Forskningsstøtte, Budsjett, Økonomistyring, Nettpublisering
Moss, Anders Seksjonssjef +47 22851053 anders.moss@uv.uio.no Personaladministrasjon, Administrativ ledelse, HMS, saksbehandling