Personer med emneord «Administrativ ledelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Bakken, Monica Avdelingsdirektør +47-22856229 +47-97082983 (mob) monica.bakken@hf.uio.no Administrativ ledelse
Brørs, Birgitte Nestleder +47-22841117 birgitte.brors@admin.uio.no Opptak, Administrativ ledelse, Nettpublisering
Haugland, Camilla Seksjonsleder +47-22856210 +47-95990640 (mob) camilla.haugland@admin.uio.no Administrativ ledelse, Strategi
Hoaas, Målfrid Kontorsjef +47-22844428 +47-91581132 (mob) malfrid.hoaas@imv.uio.no Administrativ ledelse, Arbeidsavtaler, Ansettelser, Forskningstermin, Personalledelse, Sykefravær, Økonomistyring
Iversby, Randi Halveg Leder +47-22859491 +47-90182818 (mob) r.h.iversby@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse
Jensen, Kaj Richard Avdelingsleder +47-22859554 +47-91547902 (mob) k.r.jensen@admin.uio.no Rådgivning, Administrativ ledelse, Arrangementer
Krohn-Hansen, Julianne Seksjonsleder +47-22857003 +47-93451868 (mob) julianne.krohn-hansen@hf.uio.no Administrativ ledelse
Kvernstuen, Torgeir Seksjonssjef +47-22851132 90162312 (mob) torgeir.kvernstuen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Administrativ ledelse, Budsjett, Mekanikk
Løchsen, Kirsti Avdelingsleder +47-22852191 kirsti.lochsen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Alma, Regnskap, Veiledning
Mjelde, Helge Leder +47-23074424 +47-40856670 (mob) helge.mjelde@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse
Moss, Anders Seksjonssjef +47-22851053 anders.moss@uv.uio.no Personaladministrasjon, Administrativ ledelse, HMS, saksbehandling
Møvig, Hanne Graver Bibliotekdirektør +47-22844001 + 47 45264592 (mob) h.g.movig@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Organisasjonsutvikling, Strategi
Nilsen, Anne-Gunn Thyrum Seksjonssjef +47-22845044 22845077 a.g.t.nilsen@medisin.uio.no Ledelse, Administrativ ledelse, Utdanning, Studieadministrasjon
Odnes, Solfrid Kontorsjef +47-22856586 solfrid.odnes@farmasi.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring
Otnes, Mari Camilla Risdal Administrativ leder 228 56883 +47 482 76 928 (mob) m.c.r.otnes@iln.uio.no Sentre for fremragende forskning (SFF), Administrativ ledelse, Økonomistyring, Forskningssamarbeid, Forskerskole
Reichelt, Yngvar Kontorsjef +47-22855883 reichelt@math.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, Ansettelser, Økonomi, Strategi
Riis, Håvard Kolle Assisterende bibliotekdirektør +47-22844080 +47-90152636 (mob) h.k.riis@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, IT-tjenester
Rogstad, Geir Arve Avdelingsdirektør +47-22851780 +47-95788867 (mob) g.a.rogstad@nhm.uio.no Administrativ ledelse
Scheen, Kristin Kontorsjef +47-22842208 kristin.scheen@its.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS
Schjerverud, Bjørn Erik Høvik Seksjonssjef +47-22850308 +47-48111216 (mob) b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no Administrativ ledelse, Studieveiledning, Valg, Regelverk, Studieplaner, Studieadministrasjon, Godkjenning
Skagen, Therese Skarås Hovedbibliotekar +47-93805142 (mob) 93805142 t.s.skagen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Informasjonskompetanse, Kurs
Sundet, Cecilie Mellingsæter Kontorsjef +47-22840910 cecils@ifi.uio.no Administrativ ledelse
Sørensen, Anette Avdelingsleder +47-23066824 +47 97514857 anette.sorensen@medisin.uio.no Sentre for fremragende forskning (SFF), Administrativ ledelse, Økonomistyring, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, EU finansiering, Prosjektledelse, Likestilling, Anders Jahres medisinske priser, Forskerstøtte MED
Teigland Helgesen, Linda Administrasjonssjef +47 922 15 890 (mob) l.t.helgesen@medisin.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, HMS, Administrativ ledelse
Vold-Sarnes, Tone Fakultetsdirektør +47-22850309 tone.vold-sarnes@teologi.uio.no Administrativ ledelse, Strategi
Webb, Cecilie Elise Seksjonssjef +47-22851650 +47-90950266 (mob) c.e.webb@nhm.uio.no Administrativ ledelse
Wesnes, Anne Cathrine Administrativ leder RITMO +47 22 85 44 89 +47 920 456 19 a.c.wesnes@imv.uio.no Sentre for fremragende forskning (SFF), Administrativ ledelse, Forskningssamarbeid, Forskningsadministrasjon
Yttersian, Kine Avdelingsleder +47-91166337 kine.yttersian@medisin.uio.no Administrativ ledelse, Forskningsadministrasjon, Økonomistyring, Budsjett, Rekruttering, Regelverk