Personer med emneord «Akademisk skriving»

Navn Telefon E-post Emneord
Botnen, Kristin Konsulent kristbot@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Fenn, Taran Palmstrøm Konsulent taranpf@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Hambro, Cathinka Dahl Førstebibliotekar c.d.hambro@ub.uio.no Akademisk skriving, Veiledning, Språk, Filologi, Middelalder, Teologi, Irland, Nord-Irland, Keltisk
Hemat, Lise Endregard Konsulent l.e.hemat@student.jus.uio.no Akademisk skriving
Hjortdal, Hedda Konsulent heddahjo@student.uv.uio.no Akademisk skriving
Larsen, Mads Postdoktor mads.larsen@sum.uio.no Evolusjonspsykologi, Nordisk litteratur, Kulturell endring, Komparativ litteratur, Film & media, Positiv psykologi, Akademisk skriving, Manusutvikling, Dataisme
Lönn-Stensrud, Jessica Seksjonsleder +47 90850391 (mob) jessica.lonn-stensrud@ub.uio.no Undervisning, Ledelse, Bibliotek, Mikrobiologi, Bakterier, Antibiotikaresistens, Formidling, Kompetanseutvikling, Akademisk skriving, Kildebruk, Kunnskapsbygging, Odontologisk bibliotek
Neraal, Ragna Sofie Lund Konsulent rsneraal@student.sv.uio.no Akademisk skriving
Ofstad, Sverre Berg sverrbo@student.uv.uio.no Akademisk skriving
Straume, Ingerid Førstebibliotekar +47 22844269 ingerid.straume@ub.uio.no Bibliotek, Akademisk skriving, Veiledning, Pedagogikk, Bærekraftig utvikling, Tverrfaglighet, Pedagogisk filosofi
Strøm, Sjur Sandvik Konsulent sjursst@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Swane, Ingvild Haugen Konsulent ingvihsw@student.iln.uio.no Akademisk skriving
Tahir, Haseeb Ur Rehman Konsulent hutahir@student.uv.uio.no Akademisk skriving