Personer med emneord «Alma»

Navn Telefon E-post Emneord
Bekken, Anne Gunn Berge Hovedbibliotekar +47-22859497 a.g.b.bekken@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Lån, Publikumstjenester, Publikumsarbeid
Brenna, Liv Spesialbibliotekar +47-23074426 liv.brenna@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Alma
Båum, Anne Rådgiver +47-23074409 anne.baum@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Fjernlån, Personaladministrasjon, SapUiO
Bøgh, Tone Christine Hovedbibliotekar +47-22844381 +47-95724675 (mob) t.c.bogh@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Fossum, Heidi Rådgiver +47-22854105 heidi.fossum@ub.uio.no Bibliotek, E-ressurser, Tilvekst, Alma
Jafarzadeh, Shahin Forsker +47-22856504 shahin.jafarzadeh@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk, Observasjoner, Solteleskopet SST, IRIS, ALMA, SUNRISE
Lagem, Vibeke Lowzow Hovedbibliotekar +47-22850156 +47-91827429 (mob) v.l.lagem@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Litteratursøk, Lån, Purringer, Veiledning
Løchsen, Kirsti Avdelingsleder +47-22852191 kirsti.lochsen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Alma, Regnskap, Veiledning
Munthe, Anette Hovedbibliotekar +47-22844310 +47-99383824 (mob) anette.munthe@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Katalogisering
Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47-23074473 irene.refsland@ub.uio.no Bibliotek, Alma, EndNote, E-bøker, E-tidsskrifter, Reference Manager
Rostgaard, Christine Seniorrådgiver +47-22844004 christine.rostgaard@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Sjølie, Loke Bibliotekar +47-23074474 loke.sjolie@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Fjernlån, EndNote
Skage, Lasse Spesialbibliotekar +47-22852195 lasse.skage@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Tilvekst, Katalogisering, Veiledning, Nederlandsk
Sørlie, Marit Hovedbibliotekar +47-91357651 (mob) marit.sorlie@ub.uio.no tidsskrifter, Bibliotek, samlinger, innkjøp, Alma, E-bøker
Zaborowski, Ida Maria Hovedbibliotekar +47-22855266 i.m.zaborowski@ub.uio.no Bibliotek, Innkjøp, Veiledning, Alma, Akkvisisjon, Tilvekst