Personer med emneord «Arbeidsmiljø»

Navn Telefon E-post Emneord
Andresen, Knut Senioringeniør +47 22858897 +47 45513030 (mob) knut.andresen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidshelse, Arbeidsmiljø, Yrkeshygiene, Inneklima, Byggesaker
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Badivuku, Krenar Seniorrådgiver +47-22851704 +47-92847550 (mob) krenar.badivuku@admin.uio.no HMS, Arbeidsmiljø, Strålevern
Bernhardsen, Lars Kontorsjef +47 22856429 +47 99241284 (mob) +47 99 24 12 84 lars.bernhardsen@fys.uio.no Personaladministrajon, Ansettelser, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Utlysninger, Økonomi, HMS, Arbeidsmiljø, Strategi
Evensen, Trine Bedriftssykepleier +47 22858890 +47 46743399 (mob) trine.evensen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Sykefravær, Arbeidshelse, Rus/AKAN, Målrettede helseundersøkelser
Hegerstrøm, Kari Amby Røine Rådgiver +47 22859349 +47 93428689 (mob) k.a.r.hegerstrom@jus.uio.no Eiendomskoordinator, HMS, Beredskap, Krisehåndtering, Brannvern, Adgangsrettigheter, Eiendomsforvaltning, Sikkerhet, Flytting, Parkering, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat, Smittevern, Feriestiftelsen
Hult, Elin Agathe Seniorrådgiver +47 92613241 (mob) e.a.hult@admin.uio.no HMS, Arbeidsmiljø, HMS-risikostyring, HMS-system, Styringssystem
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47 22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Lie, Anna-Lena Bedriftslege +47-22858879 m.a.l.lie@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Arbeidshelse, Sykefravær
Loose, Dag Magnus Avdelingsingeniør +47 22856424 +47 91551264 (mob) 91551264 d.m.loose@fys.uio.no Materialforvalter, Arbeidsmiljø, Innkjøp, HMS, Drift, Brannvern
Lund, Gro Merethe Seniorrådgiver g.m.lund@admin.uio.no HMS, Arbeidsmiljø, HMS-risikostyring, HMS-system, Styringssystem
Lybäck-Forsbacka, Carolina Bedriftsfysioterapeut +47 22858892 +47 45212811 (mob) carolina.lyback-forsbacka@admin.uio.no Ergonomi, Sykefravær, Arbeidsmiljø, Trening i arbeidstiden, Bedriftshelsetjeneste, Byggesaker
Mollø-Christensen, Inger Kristine Seniorrådgiver +47 22858895 +47 45513010 (mob) i.k.mollo-christensen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Sykefravær
Moss, Anders Seksjonssjef +47 22851053 anders.moss@uv.uio.no Rekruttering, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Ansettelser, Likestilling, HMS, Personaladministrasjon
Poon, Cheau Ling Yrkeshygieniker +47 22858894 +47 95259895 (mob) c.l.poon@admin.uio.no Arbeidsmiljø, Arbeidshelse, Inneklima, Bedriftshelsetjeneste, Byggesaker, Yrkeshygiene
Skrimstad, Susanne Kontorsjef +47 22842208 susanne.skrimstad@its.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Utlysninger, Økonomi, HMS, Arbeidsmiljø, Strategi
Ugletveit, Hedda HR-sjef +47 22851819 +47 90150537 (mob) hedda.ugletveit@nhm.uio.no HR, Arbeidsrett, Personaladministrasjon, Rekruttering, Tilsetting, Fratredelse, Fravær, Lønn, Permisjon, Pensjon, Opprykk, Likestilling, Mangfold Partssamarbeid, Medbestemmelse, Ledelse, Prosjektledelse, Prosessledelse, Organisasjonsutvikling, Medarbeiderundersøkelser, Arbeidsmiljø
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47 22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan