Personer med emneord «Arbeidsmiljø»

Navn Telefon E-post Emneord
Andresen, Knut Yrkeshygieniker +47-22858897 +47-45513030 (mob) knut.andresen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidshelse, Arbeidsmiljø, Yrkeshygiene, Inneklima, Byggesaker
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Bernhardsen, Lars Kontorsjef +47-22856429 +47-99241284 (mob) +47 99 24 12 84 lars.bernhardsen@fys.uio.no Personaladministrajon, Ansettelser, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Utlysninger, Økonomi, HMS, Arbeidsmiljø, Strategi
Evensen, Trine Bedriftssykepleier +47-22858890 +47-46743399 (mob) trine.evensen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Sykefravær, Arbeidshelse, Rus/AKAN, Målrettede helseundersøkelser
Hegerstrøm, Kari Amby Røine Rådgiver +47-22859349 +47-93428689 (mob) k.a.r.hegerstrom@jus.uio.no HMS, Beredskap, Krisehåndtering, Brannvern, Adgangsrettigheter, Eiendomsforvaltning, Eiendomskoordinator, Sikkerhet, Politianmeldelser, Flytting, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat
Heid, Steinar Seniorrådgiver +47-97592353 (mob) steinar.heid@admin.uio.no HMS, Arbeidsmiljø, HMS-risikostyring
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47-22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Lie, Anna-Lena Bedriftslege +47-22858879 m.a.l.lie@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Arbeidshelse, Sykefravær
Loose, Dag Magnus Avdelingsingeniør +47-22856424 d.m.loose@fys.uio.no Materialforvalter, Arbeidsmiljø, Innkjøp, HMS, Drift, Brannvern
Mollø-Christensen, Inger Kristine Seniorrådgiver +47-22858895 +47-45513010 (mob) i.k.mollo-christensen@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Sykefravær
Poon, Cheau Ling Yrkeshygieniker +47-22858894 +47-95259895 (mob) +47-95259895 c.l.poon@admin.uio.no Arbeidsmiljø, Arbeidshelse, Inneklima, Bedriftshelsetjeneste, Byggesaker, Yrkeshygiene
Sandberg, Anita Direktør HMS og beredskap +47-90614459 (mob) anita.sandberg@admin.uio.no Strategi, Ledelse, Arbeidsmiljø, HMS, Beredskap, Organisasjonsutvikling
Schulz, Frøydis Seniorrådgiver +47-22856822 +47-98847744 (mob) +47-98847744 froydis.schulz@admin.uio.no HMS, Arbeidsmiljø, Strålevern
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47-22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Westin, Benedicte C Psykologspesialist +47-22858896 +47-97774492 (mob) b.c.westin@admin.uio.no Bedriftshelsetjeneste, Arbeidsmiljø, Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Sykefravær