Personer med emneord «Arbeidsrett»

Navn Telefon E-post Emneord
Aune, Helga Førsteamanuensis II helga.aune@jus.uio.no Utdanningsrett, Arbeidsrett, Likestilling
Engan, Anne-Beth Meidell Stipendiat +47 22859326 a.b.m.engan@jus.uio.no Arbeidsrett, Erstatningsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Sivilprosess
Evju, Stein Professor emeritus +47-22859325 +47-90982695 (mob) stein.evju@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskrimineringsrett, Europarett, Komparativ rett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter
Folkow, Eva Viktoria Stipendiat +47 22845842 +47 90853724 e.v.folkow@jus.uio.no Arbeidsrett
Furuseth, Hanna Vik Stipendiat (Permisjon 1.1. - 31.10.2022) 22859725 47069887 h.v.furuseth@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Arbeidsrett, Folkerett
Hotvedt, Marianne Jenum Studiedekan +47-22859721 m.j.hotvedt@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Jakhelln, Henning Professor emeritus henning.jakhelln@jus.uio.no Arbeidsrett, Forvaltningsrett, Utdanningsrett
Losnedahl, Trygve Gudmund Harlem Stipendiat +47 22859744 t.g.h.losnedahl@jus.uio.no EØS-rett, Offentlige anskaffelser, Arbeidsrett
Markgraf-Bye, Roger Seniorrådgiver +47-90822826 (mob) roger.markgraf-bye@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Kontrakter, Arbeidsrett, Personvernombud
Mobråthen, Andreas Seniorkonsulent +47 22850016 andreas.mobrathen@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Arbeidsrett, UiOs priser
Mulder, Johann Professor +47 22859618 johann.mulder@jus.uio.no Arbeidsrett, Avtalerett
Strand, Vibeke Blaker Forskningsdekan +47 22842092 +47 90204160 (mob) v.b.strand@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett
Trofimova, Svetlana Seniorrådgiver +47 22859226 svetlana.trofimova@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Arbeidsrett, Rekruttering, Regelverk, Ansettelser, Sykefravær, Permisjon
Ugletveit, Hedda HR-sjef +47 22851819 +47 90150537 (mob) hedda.ugletveit@nhm.uio.no HR, Arbeidsrett, Personaladministrasjon, Rekruttering, Tilsetting, Fratredelse, Fravær, Lønn, Permisjon, Pensjon, Opprykk, Likestilling, Mangfold Partssamarbeid, Medbestemmelse, Ledelse, Prosjektledelse, Prosessledelse, Organisasjonsutvikling, Medarbeiderundersøkelser, Arbeidsmiljø
Zwilgmeyer, Bjørn Ludvig Advokat +47 22855040 +47 99705011 (mob) b.l.zwilgmeyer@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Kontrakter, Arbeidsrett