Nettsider med emneord «Demokratisk medborgerskap»

Publisert 6. aug. 2019 13:37
Publisert 31. aug. 2011 15:06

Et av skolens viktigste samfunnsmandat er å bidra til at demokratiet opprettholdes og videreutvikles. I en ny bok introduseres det teoretiske grunnlaget for demokratisk medborgerskap som pedagogisk begrep og pedagogisk praksis.