Nettsider med emneord «Didaktikk»

Publisert 22. juni 2018 17:00

Prosjektet har som mål å utvikle og undersøke et undervisningstilbud for førsteårsstudenter i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Det tematiserer hvordan didaktiske komponenter og bruk av  digital teknologi  fungerer som medierende betingelser for læring og danning.

Publisert 25. okt. 2017 13:27
Publisert 4. mai 2015 14:09
Publisert 7. okt. 2013 14:26
Publisert 13. aug. 2010 11:33
Publisert 6. aug. 2010 09:37