Personer med emneord «Digitalisering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bugge, Markus Førsteamanuensis +47-97665242 markus.bugge@tik.uio.no Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer
Cameron, David Centre Coordinator +47 22 85 04 46 +47 480 84 637 (mob) davidbc@ifi.uio.no SIRIUS SFI, semantiske teknologier, digitalisering, olje og gass, Automatisering, industri
Hemsing, Gry Anita Prosjektleder 22857004 g.a.hemsing@admin.uio.no Prosjektledelse, Prosessforbedring, Digitalisering, Endringsledelse, Strategi, Studieadministrasjon
Johnsen, Linda Therese Seksjonssjef +47-22852938 +47-92449012 (mob) l.t.johnsen@link.uio.no Ledelse, Digitalisering, Høyere utdanning, Læringsteknologi, Digitalt læringsmiljø, Prosjektutvikling, Prosjektledelse, MOOC
Rolland, Knut-Helge Ronæs Førsteamanuensis +47-92882331 knutr@ifi.uio.no digitalisering, digital innovasjon, smidige praksiser, prosjektledelse, forskningsmetode, Information systems, case studies, Tverrfaglig, IT styring
Singh, Seema Seniorrådgiver +47-22857788 +4798401471 (mob) seema.singh@admin.uio.no Digitalisering, Eiendomsavdelingen
Stray, Viktoria Associate Professor +47-22840107 +47-93610848 (mob) stray@ifi.uio.no informatikk, software engineering, systemutvikling, empirisk metodeforskning, agile metoder, smidige praksiser, teamarbeid, autonome team, lean, scrum, kanban, testing, kvalitetssikring av programvaresystemer, programmering og nettverk, digitalisering, smidig, agile, FinTech, BizDev