Personer med emneord «Energi»

Navn Telefon E-post Emneord
Arnesson, Daniel Erik Kenth +47 980 65 238 d.e.k.arnesson@jus.uio.no utviklingsrett, komparativ rett, naturressursrett, internasjonal rett, Sørafrika, rettssosiologi, utvikling, India, energi, Energirett, miljørett, bærekraftig utvikling, miljø og klima, fornybar energi
Benth, Fred Espen Professor +47-22855892 +47-99262384 (mob) fredb@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Energi
Elverhøi, Anders +47-22856653 +47-92869481 (mob) anders.elverhoi@geo.uio.no Energi
Fjellvåg, Helmer Professor +47-22855564 +47-41633921 (mob) helmer.fjellvag@kjemi.uio.no Energi, SMN
Gabrielsen, Roy Helge Professor emeritus +47-22856600 r.h.gabrielsen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk, Petroleumsgeologi, Bassenganalyse, CO2-lagring, Energi
Grue, John Professor +47-22855839 johng@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk, Energi
Grønli , Katinka Elisabeth Seniorrådgiver +47 22 85 74 73 +47 92 01 23 90 (mob) k.e.gronli@energi.uio.no Energi, Miljø, Klima
Hansen, Arve Postdoktor +47-22858844 91559751 arve.hansen@sum.uio.no Forbruk og livskvalitet, Asia, Vietnam, Mat, Energi, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering
Hovi, Jon Professor +47-22855192 jon.hovi@stv.uio.no Internasjonal politikk, Ressurs- og miljøpolitikk, Energi, Klimapolitikk, Klimaavtaler, Håndheving, Deltakelse, Etterlevelse, Spillteori, Statsvitenskap
Kaasen, Knut Professor +47-22859773 knut.kaasen@jus.uio.no Energi, Petroleumsrett, Tredjemannsvern, Kontraktsrett
Moen, Øystein Rådgiver +47 22 84 16 22 oystein.moen@energi.uio.no Studier, energi
Mäkitie, Tuukka Stipendiat trmakiti@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energi, klima
Nilsen, Ola Professor +47-22855558 99476424 (mob) 99476424 ola.nilsen@kjemi.uio.no Kjemi, Energi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Nordenson, Jon Postdoktor +47-22854819 jon.nordenson@ikos.uio.no Arabisk, Midtøsten, Oljepolitikk i Midtøsten, Kuwait, Egypt, Demokratisering, Aktivisme, Energi, Klima, Libanon, SIMS
Olsbye, Unni Professor 22855456 unni.olsbye(at)kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse, Energi
Reinertsen, Hilde Postdoktor +47-22841652 hilde.reinertsen@tik.uio.no Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse
Rekstad, John B. Professor emeritus - Kjernefysikk +47 22856475 +47 905 85 390 (mob) john.rekstad@fys.uio.no Energi, Kjernefysikk, Solvarme
Standal, Hege Rudi Seniorkonsulent +47-22841649 h.r.standal@tik.uio.no Studier, energi
Underdal, Arild Professor emeritus arild.underdal@stv.uio.no Internasjonal politikk, Internasjonalt samarbeid, Internasjonal miljø- og ressurspolitikk, Energi, Internasjonale forhandlinger, Internasjonale institusjoner
Vindegg, Mikkel Stipendiat +47-22854488 mikkel.vindegg@sai.uio.no Energi, Nepal, Stat, Arbeid, Infrastruktur, Utvikling, Klima og miljø, Økonomisk antropologi, Forbruk, Materialitet, Globalisering
Voigt, Christina Professor +47-22850246 +47-46808546 christina.voigt@jus.uio.no Miljørett, Folkerett, Naturressursrett, Energi
Winther, Tanja Professor og leder INCLUDE +47-22858915 tanja.winther@sum.uio.no Energi, elektrisitet, kjønn, forbruk, praksis, bærekraftig utvikling, livskvalitet, Asia, Afrika, Norge