Nettsider med emneord «Engelskdidaktikk»

Publisert 3. nov. 2020 08:50
Kvinne skriver engelske ord på tavle
Publisert 6. mars 2020 11:27

Språkforskere har undersøkt hvor mye engelsk og norsk det snakkes i engelsktimer på ungdomstrinnet – og hvor mye norsk det er behov for.

Omslag av boka «English Didactics in Norway- 30 years of doctoral research»
Publisert 19. juni 2019 14:56

"English Didactics in Norway– 30 years of doctoral research" gir en samlet oversikt over doktorgradsforskningen innenfor engelsk fagdidaktikk i Norge. Antologien kan være til nytte for alle som underviser i eller forsker på engelsk i skolen.

Publisert 16. okt. 2014 09:20
Publisert 6. aug. 2010 09:12
Publisert 6. aug. 2010 09:11