Nettsider med emneord «Etter- og videreutdanning»

Publisert 7. mai 2014 13:57
To studenter i samtale
Publisert 31. okt. 2011 10:38

Lærerstudentenes møte med praksisskolene og de første årene som nyutdannet lærer har stor betydning for lærernes motivasjon for yrket og utvikling av egen læreridentitet.