Nettsider med emneord «Eye-tracking»

Publisert 11. sep. 2018 15:47

Vi har i dag lite kunnskap om samspillet mellom de ulike faktorene som påvirker utvikling av matematiske ferdigheter. Vi trenger mer forskning med særlig fokus på den tidlige opplæringen, fordi det er i tidlig barndom den grunnleggende kompetansen i matematikk bygges.

Publisert 11. sep. 2018 15:31

Currently, there is little knowledge about the interplay of different factors that contribute to numeracy development. More research is needed especially related to the early years of schooling, as that is the time when the critical building blocks for the later numeracy competence are formed.

Publisert 22. aug. 2018 12:59

Our research represents various fields within educational psychology, and focuses on individual differences in and the development of learning, motivation, and well-being.

Publisert 22. aug. 2017 09:37
Publisert 22. aug. 2017 09:37