Personer med emneord «Eye-tracking»

Navn Telefon E-post Emneord
Throndsen, Terje Ulv Stipendiat +47 22858135 +47 92402294 (mob) t.u.throndsen@isp.uio.no Matematikkvansker, Eye-tracking, Spesialpedagogikk