Nettsider med emneord «Faglige prioriteringer»

Publisert 29. sep. 2010 14:45

Det utdanningsvitenskapelige fakultet gjennomførte i perioden 2005-2009 et arbeid med utdannings- og forskningsprioriteringer i tråd med Universitetsstyrets bestilling av prosess faglige prioriteringer.