Personer med emneord «Filosofi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasen, Solveig Forsker +47 22855726 solveig.aasen@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Estetikk, Metafysikk
Allott, Nicholas Elwyn Førstelektor +47 22841674 +47 40343025 (mob) n.e.allott@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk
Antonsen, Roger Førsteamanuensis +47 22852482 +47 97588742 (mob) rantonse@ifi.uio.no Logikk, Bevisteori, Automatisk resonnering, Bevissøk, Modallogikk, Førsteordens logikk, Kompleksitetsteori, Automater, Cellulære automater, Generativ kunst, Algoritmer, Algoritmisk kunst, Matematisk kunst, Netlogo, Processing, Filosofi, Matematikkfilosofi, Formidling, Vitenskapsformidling
Ariansen, Per Førstelektor - Filosofi (emeritus) per.ariansen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Miljøfilosofi
Bostad, Inga Professor +47 22842035 +47 93085191 (mob) inga.bostad@iped.uio.no Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Den nordiske utdanningsmodellenEx.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori
Bozin, Dragana Førsteamanuensis - Filosofi 22854903 dragana.bozin@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Brændvik, Geir Parelius Universitetslektor - Filosofi 22857540 90528906 (mob) geir.brandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Cappelen, Herman Wright Forsker +47 22856947 h.w.cappelen@ifikk.uio.no Filosofi
Christie, Lars Førsteamanuensis +47 99792255 (mob) + 4722855996 /+4799792255 lars.christie@ifikk.uio.no Filosofi
Crosilla, Laura Postdoktor laura.crosilla@ifikk.uio.no Filosofi
Crowther, Karen karen.crowther@ifikk.uio.no Filosofi
Dimas, Panos Professor - Filosofi 22857918 dimas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Drozdzowicz, Anna Daria Postdoktor a.d.drozdzowicz@ifikk.uio.no Filosofi
Emilsson, Eyjólfur Kjalar Professor +47 22856959 +47 45864909 (mob) e.k.emilsson@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Falkum, Ingrid Lossius Førsteamanuensis +47 22844838 +4791307237 (mob) i.l.falkum@ifikk.uio.no Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi
Fricke, Christel Professor +47 22844140 +47 22465469 (mob) christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Fritz, Peter Professor peter.fritz@ifikk.uio.no Filosofi, Filosofisk logikk, Metafysikk, Språkfilosofi
Fus, Mirela Stipendiat +47 22844839 +47 48396247 (mob) mirela.fus@ifikk.uio.no Filosofi
Føllesdal, Andreas Professor +47 99235002 +47 99235002 (mob) andreas.follesdal@jus.uio.no Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk
Føllesdal, Dagfinn Professor emeritus d.k.follesdal@ifikk.uio.no Filosofi
Gjelsvik, Olav Professor +47 22856976 +47 92068819 (mob) olav.gjelsvik@ifikk.uio.no Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi
Gjoevikli, Lars lars.gjoevikli@ifikk.uio.no Filosofi
Gomez Baggethun, Cristina Stipendiat +47 22845994 +47 92323234 (mob) c.g.baggethun@ilos.uio.no Ibsen, Teater, Filosofi, Oversettelse, Litteratur, Spania, Feminisme
Hansen, Carsten Martin Professor +47 22856960 +47 22673512 (mob) c.m.hansen@csmn.uio.no Filosofi
Johansen, Thomas Kjeller Professor +47 22855205 +47 40595738 (mob) t.k.johansen@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Jorem, Sigurd Stipendiat 46636776 sigurd.jorem@ifikk.uio.no Filosofi, Conceptual Engineering, Språkfilosofi, Metode
Kippersund, Max Johannes Stipendiat +47 92872995 (mob) m.j.kippersund@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Metafysikk
Linnebo, Øystein Professor +47 22856961 +47 23223099 (mob) oystein.linnebo@ifikk.uio.no Filosofi, Logikk, Metafysikk, Språkfilosofi, Frege
Long, Madeleine Rebecca Anne Postdoktor +47 46433374 (mob) m.r.a.long@ifikk.uio.no Filosofi
Madsen, Kjell Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22855725 kjell.madsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Maliks, Reidar Kiljan Professor +47 22858002 +47 95948171 (mob) r.k.maliks@ifikk.uio.no Filosofi
Mancilla, Alejandra Professor +47 22841677 +47 92816049 (mob) alejandra.mancilla@ifikk.uio.no Filosofi, Politisk filosofi, Etikk og moralfilosofi, Idehistorie, Miljøetikk, miljøhumaniora
Moen, Ole Martin Forsker +47 22859102 +47 41686074 (mob) 41686074 o.m.moen@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk, Anvendt etikk, Bevissthetsfilosofi
Myklebust, Ragnar Braastad Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22857545 r.b.myklebust@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Oftedal, Gry Førstelektor +47 22841062 +47 99026706 (mob) gry.oftedal@ifikk.uio.no Filosofi, Vitenskapsfilosofi, Biologiens filosofi, Bioethics
Pedersen, Henrik Keyser Førstebibliotekar +47 22856905 +47 95242425 (mob) h.k.pedersen@ub.uio.no Bibliotek, Tysk, Nederlandsk, Filosofi, Idéhistorie, EndNote, Bibliografisk arbeid
Pepp, Jessica Alden Forsker +47 22841685 +46723883794 (mob) j.a.pepp@ifikk.uio.no Filosofi
Pettersen, Tove Professor +47 22855849 +47 46417705 (mob) tove.pettersen@stk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie
Pollock, Joanna Postdoctoral Research Fellow joanna.pollock@ifikk.uio.no Filosofi
Preus, Inger Julie Nygaard Universitetslektor - Filosofi (emeritus) i.j.n.preus@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk, Feministisk filosofi, Makt og avmakt, Religionsfilosofi, Tidsfilosofi
Rabbås, Øyvind Professor - Filosofi 22844449 oyvind.rabbas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Filosofihistorie, Antikken, Etikk og moral
Ramberg, Bjørn Torgrim Professor +47 22841673 b.t.ramberg@csmn.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Rasjonalitet, Normativitet
Remme, Jon Henrik Ziegler Førsteamanuensis 22 85 91 08 91155660 j.h.remme@sai.uio.no Ritualer, Religion og ritualer, Kristendom, Sør og Sørøstasia, Filippinene, Slektskap, Sosial organisasjon, filosofi, Tabuer, Personhood, Symboler, Domestisering
Roll-Hansen, Nils Professor emeritus +47 47231938 (mob) nils.roll-hansen@ifikk.uio.no Filosofi, Vitenskaphistorie og -filosofi
Ronderos, Camilo Rodriguez Postdoktor c.r.ronderos@ifikk.uio.no Filosofi
Rubio Fernandez, Paula Forsker +47 22841662 +47 94055969 (mob) p.r.fernandez@ifikk.uio.no Filosofi
Räsänen, Joona +35850574213 (mob) joona.rasanen@ifikk.uio.no Filosofi
Sandvik, Håkon Universitetslektor - Filosofi (emeritus) 22857546 hakon.sandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Saugstad, Jens Professor i filosofi 22856978 90608040 (ikke for studenthenvendelser) (mob) jens.saugstad@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, Epistemologi, Bevissthetsfilosofi, Wittgenstein, Politisk filosofi
Seim, Maria Stipendiat +47 47623812 (mob) 47623812 maria.seim@ifikk.uio.no Filosofi
Serck-Hanssen, Camilla Professor +47 22844452 +47 91634136 (mob) camilla.serck-hanssen@cas.oslo.no Filosofi, Kant, Krigsetikk, Filosofihistorie 1600-1800
Sletnes, Kari Universitetslektor +47 22855846 +47 99544539 (mob) kari.sletnes@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi, Idehistorie, Etikk, Skriving
Smajdor, Anna Førsteamanuensis +47 22857546 anna.smajdor@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk
Sterken, Rachel Forsker +47 48147648 (mob) rachel.sterken@ifikk.uio.no Filosofi
Strand, Arne Universitetslektor +47 22857127 +47 93228077 (mob) arne.strand@ifikk.uio.no Filosofi, Exphil.
Strandberg, Caj Sixten Professor +47 22844833 +47 93051886 (mob) +47 93051886 c.s.strandberg@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Normativitet, Rasjonalitet, Estetikk, moral
Tollefsen, Torstein Theodor Professor +47 22857548 +47 95440990 (mob) t.t.tollefsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Torsen, Ingvild Førsteamanuensis +47 22857850 +47 97532942 (mob) ingvild.torsen@ifikk.uio.no Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi
Trivigno, Franco Professor +47 22844443 +47-22844443 franco.trivigno@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken, Etikk og moral
Vetlesen, Arne Johan Professor +47 22857754 +47 33778488 (mob) a.j.vetlesen@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Anvendt etikk, Sosialfilosofi, Politisk filosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Kosmologi
Vinje, Hilde Stipendiat - Filosofi hilde.vinje@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Watzl, Sebastian Førsteamanuensis +47 22841672 +47 93969535 (mob) sebastian.watzl@ifikk.uio.no Filosofi
Wilson, Keith A. Postdoktor +47 228 55 205 keith.wilson@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Perception, Representasjon, Metafysikk
Yermakova, Yelena Stipendiat +19253953547 (mob) yelena.yermakova@ifikk.uio.no Filosofi, Politisk filosofi, Antarktis
Østmoe, Tor Ivar Førstekonsulent +47 22855524 +47 94835448 (mob) t.i.ostmoe@ifikk.uio.no Internasjonalisering, Internasjonalt samarbeid, Utveksling, Studieadministrasjon, Filosofi