Nettsider med emneord «Flerspråklighet»

Studenter i klasserommet
Publisert 21. feb. 2020 09:18

Lektorstudentene på Mi Lenga-prosjektet tar utgangspunkt i egne erfaringer når de skal undersøke ulike aspekter ved flerspråklige elevers skolehverdag

analyseseminar
Publisert 20. des. 2019 11:14

I dette seminaret vil du lære om bearbeiding, analyse og framstilling av data.

Bildet kan inneholde: seminar, presentasjon, konferanse rom, begivenhet, lesing.
Publisert 20. des. 2019 11:14

Seminaret gir inspirasjon og kunnskap om å utvikle og gjennomføre masterprosjekter relatert til flerspråklighet i opplæring.

Gruppebilde Tegn for sprog-konferansen i København
Publisert 20. des. 2019 09:59

Seks masterstudenter og veileder fra ILS reiste til København for å lære mer om flerspråklighet i skolen og opplevde konferansen som en faglig vitamininnsprøytning. 

Elever i klasserommet
Publisert 6. des. 2019 09:52

Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal styrke flerspråklighet i opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Publisert 3. nov. 2016 13:40
Publisert 7. apr. 2015 12:01
Publisert 16. mai 2013 11:09