Nettsider med emneord «Flerspråklighet»

Fatima Reda. Illustrasjonsfoto.
Publisert 3. feb. 2022 15:35

─ Fatima Reda frå Mi Lenga-programmet har allereie gitt eit viktig bidrag til andrespråksfeltet, seier tidlegare rettleiar.

seminar
Publisert 17. des. 2021 08:53

Seminaret gir inspirasjon og kunnskap om å utvikle og gjennomføre masterprosjekter relatert til flerspråklighet i opplæring.

Lektorer samlet rundt et bord med presentasjon på skjerm. Foto.
Publisert 8. des. 2021 13:26

 ─ Jeg er selv et levende symbol på flerspråklighet i jobbhverdagen, fortalte en av deltagerne på seminar om temaet.

Joke Dewilde Einar Ilner. Foto
Publisert 4. nov. 2021 08:43

─ Det er ein myte at jo meir norsk vi pøsar på med i språkopplæringa, jo raskare lærer elevane norsk, seier forskar Joke Dewilde.

Publisert 29. juli 2021 15:37
analyseseminar
Publisert 2. des. 2020 16:32

I dette seminaret vil du lære om bearbeiding, analyse og framstilling av data.

Studenter i klasserommet
Publisert 21. feb. 2020 09:18

Lektorstudentene på Mi Lenga-prosjektet tar utgangspunkt i egne erfaringer når de skal undersøke ulike aspekter ved flerspråklige elevers skolehverdag

analyseseminar
Publisert 20. des. 2019 11:14

I dette seminaret vil du lære om bearbeiding, analyse og framstilling av data.

Bildet kan inneholde: seminar, presentasjon, konferanse rom, begivenhet, lesing.
Publisert 20. des. 2019 11:14

Seminaret gir inspirasjon og kunnskap om å utvikle og gjennomføre masterprosjekter relatert til flerspråklighet i opplæring.

Gruppebilde Tegn for Sprog-konferansen i København
Publisert 20. des. 2019 09:59

Seks masterstudenter og veileder fra ILS reiste til København for å lære mer om flerspråklighet i skolen og opplevde konferansen som en faglig vitamininnsprøytning. 

Illustrasjonsfoto av jente som står med bøker under armen blant andre elever i klasserommet
Publisert 6. des. 2019 09:52

Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprogram som skal være sentralt i utviklinga av framtidas flerspråklige skole. Ambisjonen er å utdanne høyt kompetente lektorer med ekspertise innenfor flerspråklighet i opplæring.

Fargerik campingvogn som forskerstand ved et arrangement. Som en del av prosjektet engareres ungdommer som medforskere. Foto: Joke Dewilde/ ILS.
Publisert 18. aug. 2018 17:03

Prosjektet utforsker flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn fra deltakernes perspektiv.

Publisert 7. apr. 2015 12:01
Publisert 16. mai 2013 11:09