Nettsider med emneord «Foreldre-skole-samarbeid»

Jente sitter alene med hodet i fanget i skolekorridor.
Publisert 22. des. 2021 08:06

Lærere skal ikke stå alene. De innadvendte elevene som står i fare for å utvikle vansker senere, trenger hjelp tidlig og fra flere hold, mener forsker.