Nettsider med emneord «Forskning»

Publisert 2. sep. 2015 12:00

På årsfesten i dag 2. september tildeles UVs Leila Eve Ferguson H.M. Kongens gullmedalje.

Publisert 9. des. 2013 18:02

Vi gruser hele verden i alt i 2010! <roer seg litt ned> Ok, kanskje ikke hele verden - og kanskje heller ikke i alt - men uansett er det helt strålende publiseringstall for UV denne gangen!

Publisert 9. des. 2013 17:42

I 2010 hadde vi en imponerende vekst i antall publikasjonspoeng, og fakultetet kunne dokumentere at UV lå over snittet for publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk ved UiO og var på linje med HFs resultater. Spørsmålet vi har stilt oss i løpet av året som er gått, er om denne utviklingen ville vare ved?

Publisert 1. juli 2011 09:17

Boken "Intervju som forskningsmetode" har en kvalitativ tilnærming og gir en fyldig og perspektivrik innføring i intervjuforskning.

Publisert 27. apr. 2011 12:06

Manglende undervisning på morsmålet svekker læringen, sier Birgit Brock-Utne i en større formidlingsartikkel i VG fra tidligere i år.

Publisert 9. nov. 2010 20:20

Den tradisjonsrike Helga Eng forelesningen ble avholdt den 21. oktober med Professor Sverker Sörlin. Han tok i årets åpne forelesning for seg temaet: ”Kunskapspolitik med mänskligt ansikte - är det möjligt?”