Nettsider med emneord «Forskningsformidling»

Tre mennesker foran en bygning på UiO
Publisert 3. sep. 2020 12:25

Vi lærer hele livet. Hva er vel mer naturlig for Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), enn å kalle sin nye podkast for nettopp – «Læring»?

Publisert 19. aug. 2019 10:47
Publisert 16. jan. 2019 12:59
Publisert 15. mars 2017 15:14
Publisert 1. sep. 2015 11:03
Publisert 6. okt. 2010 13:12

Debatten rundt opplæring av døve har gjennom historien vært preget av ulike visjoner om hvordan man på beste måte kan undervise døve elever. Dette har ført til mye teoretisk metodestrid. Førsteamanuensis Odd-Inge Schrøder ved ISP har benyttet forskningsterminen sin til å se nærmere på bladet Journal for døve i perioden 1890-1894. I denne artikkelen forteller han om sitt arbeid.

Publisert 2. sep. 2010 21:52
Publisert 6. aug. 2010 09:10