Personer med emneord «Forvaltningsrett»

Navn Telefon E-post Emneord
Alvik, Ivar Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift
Andenæs, Mads Professor +47-22859382 46624550 (mob) +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Konkurranserett, Menneskerettigheter, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Selskapsrett, Markedsrett, Komparativ rett, Familie- og arverett, Europarett
Backer, Inge Lorange Professor emeritus +4722859646 i.l.backer@jus.uio.no Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Boe, Erik Professor emeritus +47 22859442 e.m.boe@jus.uio.no Forvaltningsrett
Bugge, Hans Christian Professor emeritus +47 22850227 h.c.bugge@jus.uio.no Miljørett, Forvaltningsrett, Naturressursrett
Eng, Svein Professor +47-22859447 svein.eng@jus.uio.no Rettskildelære, Allmenn rettsteori, Rettsfilosofi, Forvaltningsrett, Avtalerett
Eriksen, Christoffer Conrad Professor +47-22850258 c.c.eriksen@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettskildelære, EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett, Rettsfilosofi, Folkerett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter
Graver, Hans Petter Professor +47-22859739 +47-90606085 (mob) h.p.graver@jus.uio.no Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk
Høgberg, Alf Petter Professor +47-22859487 +47-48102799 (mob) a.p.hogberg@jus.uio.no Rettskildelære, Rettsfilosofi, Kontraktsrett, Avtalerett, Allmenn rettsteori, Forvaltningsrett, Strafferett
Høgberg, Benedikte Moltumyr Professor +47-22859450 +47-91548792 (mob) b.m.hogberg@jus.uio.no Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Iversen, Astrid Stipendiat +47-22859764 +47 480 97 239 (mob) astrid.iversen@jus.uio.no Internasjonal privatrett, internasjonal kontraktsrett, Finansmarkedsrett, Forvaltningsrett, Internasjonal økonomisk rett
Jakhelln, Henning Professor emeritus henning.jakhelln@jus.uio.no Arbeidsrett, Forvaltningsrett, Utdanningsrett
Nordrum, Jon Christian F. Førsteamanuensis +47 22859419 97089580 (mob) 97089580 j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett
Sand, Inger Johanne Instituttleder +47-22850213 i.j.sand@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettssosiologi, Rettsteori
Sandberg, Kirsten Professor +47-22850043 kirsten.sandberg@jus.uio.no Forvaltningsrett, Velferdsrett, Barnerett, Kvinnerett
Smith, Eivind Professor +47-22859418 eivind.smith@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett
Solli, Gunnhild Storbekkrønning Stipendiat +47-22850235 g.s.solli@jus.uio.no Forvaltningsrett, Naturressurser, Tingsrett
Torp, Simon Utvalgssekretær 22859589 97697041 (mob) simon.torp@jus.uio.no Folkerett, Europarett, EØS-rett, Forvaltningsrett
Venemyr, Siri Kildahl Stipendiat +47-22859774 +4797500861 (mob) s.k.venemyr@jus.uio.no EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett
Wibye, Johan Vorland Stipendiat +47-22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Europarett, Rettsfilosofi, Statsforfatningsrett