Personer med emneord «Grafisk design»

Navn Telefon E-post Emneord
Bredal, Ruben Konsulent rubenbre@student.uv.uio.no Arrangementer, Ledelse, Lektorprogrammet, VIST, QUINT, Grafisk design
Colvin, Shane David Senioringeniør +47-22858015 +47-92436625 (mob) shanecol@uv.uio.no Videoproduksjon, Grafisk design, fotografering, Utstilling design, PR, kommunikasjon, podcasting, Blogging, Design, Marketing, Branding, Web, Sosiale medier, Lyd
Eriksen, Ine Fotograf +47-23072583 ine.eriksen@medisin.uio.no Foto, Grafisk design, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Bildearkiv
Hammerstrøm, Maria Konsulent maria.hammerstrom@astro.uio.no Grafisk design, Astrofysikk, Kommunikasjon
Hirsti, Linn Katrine Hovedbibliotekar +47 41414766 l.k.hirsti@ub.uio.no Kommunikasjon, Arrangementer, Sosiale medier, Grafisk design
Horgmo, Øystein Fotografmester +47-23072820 +47-95296090 (mob) oystein.horgmo@medisin.uio.no Foto, Grafisk design, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Bildearkiv
Knudsen, Carina V S Avdelingsingeniør +47-22851490 c.v.s.knudsen@medisin.uio.no Grafisk design, Foto, Tegning, Fotografering
Kreutz, Johnny Grafisk designer 22 85 99 88 91 39 70 36 (mob) johnny.kreutz@khm.uio.no Kommunikasjon, Grafisk profil, Utstillinger, Nettpublisering, Grafisk design
Lien, Anders Grafisk designer +47-22858082 +47-93251380 (mob) anders.lien@admin.uio.no Grafisk profil, Grafisk design, Foto
Lothe, Gunnar Fredrik Avdelingsingeniør +47-22851285 g.f.lothe@medisin.uio.no Fotografering, Grafisk design, Tegning, Foto
Nedreberg, Hans Magnus Mikalsen Overingeniør +47-91738495 (mob) 91738495 h.m.m.nedreberg@link.uio.no Webutvikling, Javascript, CSS, HTML5, Flash, ActionScript, Animasjon, Grafisk design, PHP, 3D, GUI, UX, Brukeropplevelse
Tønnesen, Håvard Overingeniør +47-22851231 havard.tonnesen@medisin.uio.no Datamaskin, Macintosh, Grafisk design, AV-tjenester
Utigard, Hanne Grafisk ansvarlig/designer +47-22857888 +47-92696888 (mob) hanne.utigard@admin.uio.no Grafisk design, Grafisk profil