Personer med emneord «Høyere utdanning»

Navn Telefon E-post Emneord
Araos Moya, Andres Arturo Stipendiat +47-22856635 a.a.a.moya@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, ICT
Bastiansen, Siri Sofie Vasrud Stipendiat +47-22858578 s.s.v.bastiansen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Høyere utdanning, Klasseromsforskning, Dialogisk læring
Damsa, Crina Førsteamanuensis +47-22840725 crina.damsa@iped.uio.no Digitale læringsomgivelser, Student-sentrert læring, Pedagogikk, Høyere utdanning
Esterhazy, Rachelle Postdoktor +47-22858113 rachelle.esterhazy@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning
Fremstad, Ester Førstelektor +47-22857305 +47-41414620 (mob) ester.fremstad@iped.uio.no Universitetspedagogikk, Høyere utdanning, Samfunnsansvar
Friedrich, Philipp Stipendiat +47-22855526 philipp.friedrich@iped.uio.no Høyere utdanning
Hermansen, Hege Yvonne Førsteamanuensis +47-22858803 +47-90882506 h.y.hermansen@iped.uio.no Profesjonskunnskap, Lærerutdanning, Kunnskapspraksiser, Vurdering, Lærerprofesjonalitet og profesjonsutvikling, Lærersamarbeid, Høyere utdanning
Hovdhaugen, Elisabeth Førstelektor elisabeth.hovdhaugen@iped.uio.no Utdanningsreformer, Høyere utdanning, Pedagogikk
Jensen, Karen Professor +47-22855357 karen.jensen@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonskunnskap, Profesjonslæring
Karseth, Berit Professor +47-22855292 berit.karseth@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Lycke, Kirsten Hofgaard Professor emeritus +47-22855394 k.h.lycke@iped.uio.no Høyere utdanning, Rådgivning og innovasjon, Universitetspedagogikk, Kvalitetssikring og vurdering, Pedagogikk
Maassen, Peter Professor +47-22844122 peter.maassen@iped.uio.no Høyere utdanning, Pedagogikk
Malm, Rie Hjørnegaard Stipendiat r.h.malm@geo.uio.no Universitetspedagogikk, Høyere utdanning
Nerland, Monika Bærøe Professor +47-22858172 m.b.nerland@iped.uio.no Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonsutdanning, Høyere utdanning, Arbeidslivslæring, Kunnskapspraksiser
Solbrekke, Tone Dyrdal Professor +47-22844408 +47-91350516 (mob) t.d.solbrekke@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Profesjonelt ansvar, Høyere utdanning, Profesjonsutdanning, Utdanningspolitikk, Danning
Stensaker, Bjørn Professor og leder av LINK +47-22844472 +47-99707913 (mob) bjorn.stensaker@iped.uio.no Pedagogikk, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring
Strømsø, Helge Ivar Professor/ Prodekan for forskning +47-22858188 h.i.stromso@iped.uio.no Høyere utdanning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Sutphen, Mary Professor +47-22858007 mary.sutphen@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Universitetspedagogikk
Wittek, Anne Line Professor +47-22858515 a.l.wittek@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonsutdanning, Veiledning, Sosiokulturell teori, Skrivepedagogikk, Lærerutdanning