Nettsider med emneord «Helga Eng»

Publisert 12. apr. 2013 18:17

Helga Eng var en foregangskvinne som var sentral i etableringen av pedagogikken i Norge. I samtiden minnes vi henne daglig i bygningen som bærer hennes navn: Helga Engs hus på Blindern.