Nettsider med emneord «Helga Eng-forelesning»

Publisert 12. apr. 2013 18:17

Helga Eng var en foregangskvinne som var sentral i etableringen av pedagogikken i Norge. I samtiden minnes vi henne daglig i bygningen som bærer hennes navn: Helga Engs hus på Blindern.

Publisert 12. apr. 2013 18:00

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har i år invitert Lynn og Douglas Fuchs til å holde Helga Eng-forelesningen 13. september. Forelesningen er åpen for alle.  

Tittel på forelesningen: Understanding the cognitive underpinnings of at-risk learners' response to intervention.

Publisert 10. okt. 2011 12:58

Professor Andrew Pollard holder Det utdanningsvitenskapelige fakultets Helga Eng-forelesning i jubileumsåret til UiO. Den 13. oktober 2011 gjester Professor Pollard UiO med en åpen forelesning titulert: "Unlocking Learning? Towards Evidence-informed Policy and Practice in Education."