Nettsider med emneord «Helga Eng-forelesning»

Publisert 12. apr. 2013 18:17

Helga Eng var en foregangskvinne som var sentral i etableringen av pedagogikken i Norge. I samtiden minnes vi henne daglig i bygningen som bærer hennes navn: Helga Engs hus på Blindern.

Publisert 12. apr. 2013 18:00

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har i år invitert Lynn og Douglas Fuchs til å holde Helga Eng-forelesningen 13. september. Forelesningen er åpen for alle.  

Tittel på forelesningen: Understanding the cognitive underpinnings of at-risk learners' response to intervention.