Nettsider med emneord «Innovasjon»

Publisert 27. sep. 2022 15:24
Publisert 19. sep. 2022 08:26
Elever som lytter til rektor Hege Haugland. Foto
Publisert 3. apr. 2022 17:45

Ved å kople nitti samfunnsøkonomi-elever sammen med to klimaforskere, tretti bedrifter, et innovasjonsdistrikt, Finans Norge og et bibliotek håper Alfredo Jornet Gil å støtte lokale krefter i å endre vanene våre i bærekraftig retning.

Mann presenterer foran lerret. Foto
Publisert 6. jan. 2022 11:12

Ressurssenteret IDEA tilbyr kurs og arrangementer for UVs studenter og ansatte fra midten av januar og utover hele vårsemesteret. Aktivitetskalenderen oppdateres kontinuerlig, så følg med og engasjer deg! 

Studenter i forelesningssal. Foto
Publisert 2. nov. 2021 12:24

Lurer på hvordan du kan nå bedre fram til studentene dine? Tenker du at de digitale verktøyene du bruker – eller blir utsatt for – kan bli enda bedre integrert i undervisningen? Ta en prat med ressurssenteret IDEA.

Portrettfoto av Riikka-Maija Mononen
Publisert 28. okt. 2021 14:26

Som del av UVs IDEA-seminar: Hvordan kan digital teknologi styrke undervisningen min? presenterer Riikka-Maija Mononen prosjektet Towards Flipped Learning.

Portrettfoto av Crina Damsa. Foto.
Publisert 15. okt. 2021 09:21

Samfunnet skriker etter bærekraftige praksiser i digital undervisning og pedagogisk utvikling som er systematiske og forskningsbaserte, fremhever ny visedekan for innovasjon og digitalisering.

Illustrasjonsfoto av jente som står med bøker under armen blant andre elever i klasserommet
Publisert 6. des. 2019 09:52

Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprogram som skal være sentralt i utviklinga av framtidas flerspråklige skole. Ambisjonen er å utdanne høyt kompetente lektorer med ekspertise innenfor flerspråklighet i opplæring.

Jente på ungdomstrinnet bak pulten, lærer med nettbrett foran. Fotot
Publisert 3. des. 2018 12:41

Å skille mellom fakta og fiksjon er en avgjørende ferdighet i et stadig mer digitalisert samfunn. Nye undervisningsmetoder og ny teknologi utviklet ved UiO hjelper elever å trene på kritisk tenkning sammen.

Elever som sitter ved pulter i rekke, lærer som snakker med dem. Fotot
Publisert 3. des. 2018 12:41

Fremtidens skole skal ruste elevene til å møte utfordringer de vil få både i arbeidslivet og i livet generelt. Undervisningen skal i større grad reflektere behovet for nye kompetanser. Elevene skal få rom til å gå i dybden på fagene samtidig som deres faglige forståelse styrkes.

Fargerik campingvogn som forskerstand ved et arrangement. Som en del av prosjektet engareres ungdommer som medforskere. Foto: Joke Dewilde/ ILS.
Publisert 18. aug. 2018 17:03

Prosjektet utforsker flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn fra deltakernes perspektiv.

Publisert 13. aug. 2010 11:36
Publisert 6. aug. 2010 09:40
Publisert 6. aug. 2010 09:13