Personer med emneord «Java»

Navn Telefon E-post Emneord
Azab, Abdulrahman Senioringeniør +47-22840036 +47-46797339 (mob) abdulrahman.azab@usit.uio.no Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey
Baltramaitis, Marius Overingeniør marius.baltramaitis@usit.uio.no Vortex, Java
Egeland, David Senioringeniør +47-22840122 +47-99625747 (mob) david.egeland@usit.uio.no Web, Java, Vortex, Programmering
Garåsen, Erlend Fedt Senioringeniør +47-22840193 +47-91380968 (mob) e.f.garasen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, E-pay, Søk
Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47-22840071 +47-40451320 (mob) n.f.gjerull@usit.uio.no Vortex, Web, Programmering, Java, python, Ansible, Javascript
Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47-22852881 +47-97122198 (mob) a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Hejer, Kaj Senioringeniør +47-92064153 (mob) kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur
Jones, Espen Adrian Overingeniør 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Maus, Arne Professor emeritus +47-22852451 arnem@ifi.uio.no Parallel programming, Java, Object Oriented programming, Delaunay triangulation, Sorting, algorithms
Nordhagen, Astrid E Overingeniør +47-22852803 a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Paulsen, Gorm Senioringeniør +47-22840179 +47-95830488 (mob) gorm.paulsen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Vortex, Systemarkitektur
Storleer, Stein Michael universitetslektor Institutt for informatikk 22840194 99163232 michael krøllalfa ifi punktum uio punktum no gruppelærere, førsteårsemner, algoritmer, programmering, objektorientering, datastrukturer, java, inf1010, inf1300, SQL, ORM
Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47-22840072 g.t.lange@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java
Utby, Halvor Senioringeniør +47-22852972 +47-95997692 (mob) halvor.utby@usit.uio.no Apache, Resin, Jboss, Docker, Java, Ansible, Rundeck, Urchin