Nettsider med emneord «Kompetanse for kvalitet»

To studenter i samtale
Publisert 15. jan. 2020 10:52

Etter at veilederutdanningen er lagt inn under "Kompetanse for kvalitet", har Institutt for lærerutdanning og skoleforskning utviklet et nytt og spennende veilederprogram på 30 studiepoeng. Du kan også få opptak til veilederutdanningen gjennom ordinært opptak ved UiO.