Nettsider med emneord «Kunnskap i skolen»

Publisert 6. aug. 2010 09:14
Publisert 13. aug. 2010 11:31
Illustrasjonsfoto av barn som regner mattestykker.
Publisert 22. jan. 2020 11:25

Kartleggingsprøver er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Formålet med prøvene er å avdekke behov for individuell oppfølging hos elever. Prøvene skal gi lærerne et verktøy for å støtte elevenes læring.

Publisert 5. okt. 2010 09:15

Dette er en følgeevaluering av Utdanningsdirektoratets prosjekt ”Bedre vurderingspraksis”. I alt 77 skoler i grunnopplæringen deltok i prosjektet, som rettet seg mot trinn med kompetansemål i læreplanen. Lærere i grunnskolen skulle utvikle/prøve ut kjennetegn på måloppnåelse i norsk, matematikk, samfunnsfag samt mat og helse, mens lærere i videregående skole skulle utvikle/prøve ut kjennetegn i norsk, matematikk og andre fag. EKVA gjennomførte følgeevalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i samarbeid med PFI.

Publisert 6. aug. 2010 09:19
Publisert 4. aug. 2015 09:34
Publisert 12. nov. 2010 11:26
Publisert 6. aug. 2010 09:12
Publisert 6. aug. 2010 09:14
Publisert 6. aug. 2010 09:11